Brabant Water ondertekent manifest Van schulden naar kansen

3-2-2017

Brabant Water heeft het ethisch manifest ondertekend dat door de landelijke schuldeiserscoalitie Van Schulden Naar Kansen is opgesteld. Doel van de coalitie is om probleemschulden bij klanten te voorkomen en betalingsachterstanden te helpen oplossen.

Ethisch manifest
Het ethisch manifest bestaat uit tien regels om klanten met betalingsachterstanden te helpen en om te voorkomen dat er financiële problemen ontstaan. Het biedt een leidraad voor de omgang met klanten en de verbetering van incassoprocedures.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Met deze ondertekening onderschrijft Brabant Water de uitgangspunten van de coalitie van schuldeisers voor het terugdringen van betalingsproblemen. Het doel van de coalitie is om van elkaar te leren hoe betalingsachterstanden kunnen worden voorkomen. Brabant Water vindt het belangrijk om op dit punt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

Meer informatie over de schuldeisercoalitie vindt u hier.

Pagina overzicht

Brabant Water