Brabant Water en gemeente Dongen vernieuwen samenwerking

27-3-2017

Op 27 maart 2017 sloten burgemeester Marina Starmans, wethouder Ad van Beek van de gemeente Dongen en algemeen directeur van Brabant Water Guïljo van Nuland, een samenwerkingsovereenkomst over hoe om te gaan met (de ligging van) drinkwaterleidingen wanneer de gemeente in de ondergrond werkzaamheden wil gaan uitvoeren.
Belangrijkste redenen  voor de opzet van de nieuwe overeenkomst zijn het terugdringen van maatschappelijke kosten en het beperken van de overlast voor inwoners en klanten van de gemeente Dongen en Brabant Water.

Planning en noodzaak

In de overeenkomst is vastgelegd dat de gemeente en het drinkwaterbedrijf tijdig afstemming zoeken als de gemeente plannen heeft voor bijvoorbeeld het verleggen van een rotonde of riolering. Daarbij is opgenomen dat altijd kritisch beoordeeld wordt of waterleidingen verlegd moeten worden. Burgemeester Starmans: "We blijven kritisch op het voorkomen van kosten en overlast voor de gemeente en onze inwoners."

Goed voorbeeld doet volgen

Brabant Water ziet de samenwerking als een goed voorbeeld van hoe deze er tussen een gemeente en drinkwaterbedrijf uit kan zien. Het drinkwaterbedrijf heeft met meerdere gemeenten constructief overleg over een actualisering van de bestaande afspraken. "Door goede samenwerking worden de maatschappelijke kosten niet alleen lager maar ook eerlijk gedragen door gemeente en drinkwaterbedrijf. Deze afspraken maak ik graag met alle gemeenten in onze provincie", aldus Guïljo van Nuland.

Eigentijdse afspraken

De overeenkomst komt in de plaats van de oude afspraken die al enige decennia oud zijn. Met de nieuwe overeenkomst hebben de gemeente en Brabant Water in gezamenlijk overleg eigentijdse afspraken gemaakt over de ordening van de boven- en ondergrondse infrastructuur.

IMG_4312_1.JPG 

Pagina overzicht

Brabant Water