Uitval drinkwater: en dan?

13-4-2017

Oefening inrichten uitgiftepunt nooddrinkwater

 

Water uit de kraan vinden we de gewoonste zaak van de wereld. Goed en veilig drinkwater is een eerste levensbehoefte, maar het kan voorkomen dat drinkwater tijdelijk niet beschikbaar is. Bijvoorbeeld door het uitvallen van een waterproductiebedrijf.  De gemeenten, veiligheidsregio's en Brabant Water zijn zo goed mogelijk voorbereid en hebben plannen klaarliggen. Vandaag worden in de gemeenten Oss, Uden en Landerd de plannen in de praktijk getest.

 

Scenario

Uitgangspunt voor de oefening is een (fictief) scenario waarbij het Waterproductiebedrijf (WPB) in Loosbroek uitvalt. Hierdoor hebben de gemeenten Oss, Landerd en Uden zeer beperkt of geen water uit de kraan. Mochten inwoners nog wel water hebben, dan is het niet drinkbaar en kan het alleen gebruikt worden om de wc door te spoelen. De opdracht aan de samenwerkende partners is om een nooddrinkwatervoorziening te regelen.

 

Oefenopzet

Op 12 april is de oefening gestart. Er is een gezamenlijk plan gemaakt voor het uitrollen van nooddrinkwater in de drie gemeenten. Vandaag wordt daadwerkelijk de nooddrinkwatervoorziening opgezet. In elke gemeente wordt (zichtbaar) een uitgiftepunt nooddrinkwater ingericht. Basisschoolkinderen zullen figureren. Zij komen bij de nooddrinkwatervoorziening water halen.

 

Organisatie

De oefening is een samenwerking tussen Brabant Water, de gemeenten Oss, Uden en Landerd en de Veiligheidsregio Brabant-Noord (bevolkingszorg/expertteam publieke zorg) en de basisscholen De Palster in Uden, Balans in Oss en Het Oventje in Zeeland.

 

Pagina overzicht

Brabant Water