Op onze waterproductielocaties in Tilburg en Loosbroek gaan we Spoelwater Terugwinunits (STU's) inzetten. Hiermee kiezen we bewust voor het vasthouden, zuiveren en hergebruiken van spoelwater. Zodat het grondwater volledig gebruikt wordt voor drinkwater. 

Waarom is dit nodig?

Tijdens het zuiveringsproces van grondwater komt spoelwater vrij. Met de inzet van spoelwater terugwin  units (STU's) kiest Brabant Water bewust voor het vasthouden en zuiveren van dit spoelwater, waardoor het kostbare grondwater bewaard blijft voor het hoogste doel: drinkwater.

Zandfilters vangen stoffen als ijzer en mangaan af uit grondwater. Om deze filters schoon te spoelen wordt drinkwater gebruikt. Het spoelwater dat hierbij vrijkomt, bevat duurzame en herbruikbare grondstoffen die grotendeels worden teruggewonnen op eigen terrein. Het water dat overblijft zakt tot op heden in de meeste gevallen weg in de bodem (infiltratie) of wordt afgevoerd richting oppervlaktewater zoals sloten of de Maas. Met de inzet van STU’s kiezen wij nu – in lijn met ons streven naar zero waste - bewust voor het vasthouden, zuiveren en hergebruiken van spoelwater. Het helpt ons om het kostbare grondwater volledig in te zetten voor de drinkwatervoorziening.

Wat gaat er gebeuren?

We realiseren STU’s op waterproductielocaties Tilburg en Loosbroek. Hiermee kiezen wij voor hergebruik van spoelwater en maken we ons hard voor het besparen van grondwater. Omdat wij veel waarde hechten aan de natuur in onze waterwingebieden, treffen wij maatregelen om de aanwezige flora & fauna zo min mogelijk te verstoren.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Tijdens het bouwen van de STU’s kan het (bouw)verkeer in de omgeving tijdelijk toenemen. Wij doen er alles aan om hinder te minimaliseren voor omwonenden en recreanten.

Voor de continuïteit van de waterlevering, hebben de werkzaamheden geen gevolgen. Ook tijdens de bouwperiode leveren we goed en betrouwbaar drinkwater.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

Van oktober 2021 tot april 2023.