De afgelopen paar dagen zijn er bruin water klachten geregistreerd in Chaam. Vijf klanten hebben dit aan ons doorgegeven. Brabant Water heeft volgens procedure de leidingen doorgespoten. Normaal gesproken zijn na het doorspuiten/doorspoelen van de leidingen de bruin water klachten over. Deze keer bleven de klachten aanhouden.

Werkzaamheden

Donderdag 2 mei, 10.45 uur

Omdat we momenteel op veel plaatsen de waterkwaliteit nauwkeurig meten, vallen er ook kleine onregelmatigheden op die los staan van de oorspronkelijke bruin water klachten. Dat is momenteel het geval bij Nieuweweg 2 en Nieuweweg 2a. Daar zijn lokaal sporen gevonden die niet in het drinkwater thuis horen.

Om geen enkel risico te nemen, zijn wij gestart met het vervangen van de leidingen bij deze twee adressen. Door de werkzaamheden kan er tijdelijk enige verkeershinder zijn.

Leidingen vervangen

Maandag 29 april, 15.45 uur

Om geen enkel risico te nemen, worden vanaf dinsdag 30 april de leidingen in de straat bij de adressen Nieuweweg 2 en 2a preventief vervangen.

Wat zat er precies in het bruine water?

Vrijdag 26 april, 14.30 uur

We merken dat u nog vragen hebt over de kwaliteit van het bruine water.

Het bruine water was afkomstig uit een externe grondwaterbron die in verbinding is gebracht met ons drinkwaternet. Brabant Water gaf eerder al aan dat er alleen maar stoffen in het bruine water zaten die van nature in het grondwater voorkomen. Ook hebben er mogelijk bacteriën in gezeten die tijdelijk buikklachten veroorzaakten.

Bacteriën
Wij hebben meer dan honderd watermetingen gedaan, in het veld en in het laboratorium. Daarbij zijn gelukkig geen ziekmakende bacteriën aangetroffen.

Stoffen in het bruine water
Het water dat in de leidingen terecht kwam, was heel wat anders dan drinkwater. De metingen lieten zien dat het bruine water nauwelijks zuurstof bevatte, terwijl er in drinkwater juist heel veel zuurstof zit. Daarnaast had het water een afwijkende geur en smaak.

Ook zaten er in het bruine water elementen die van nature in grondwater voorkomen, zoals: 

 • Ijzerdeeltjes. Deze zorgden voor de bruine kleur van het water.
 • Opgeloste ijzerdeeltjes. Door het roesten van de ijzerdeeltjes bij contact met zuurstof, wordt helder water na een tijdje troebel.
 • Mangaan. Mangaan is een stof die ook voorkomt in volkoren graanproducten, noten, peulvruchten, groente en fruit.
 • Zouten 
 • Hele kleine sporen van stikstofverbindingen
 • Een afwijkende pH (zuurtegraad)

Na enkele dagen bleek dat het water weer helemaal in orde was. We blijven alsnog voorlopig metingen doen. 

Einde kookadvies Tennisvereniging Chaam

Woensdag 24 april, 16.00 uur

Meerdere metingen laten zien dat het drinkwater bij de tennisvereniging weer helemaal in orde is. Het kookadvies is daarom opgeheven.

In de omgeving van Chaam worden momenteel veel extra watermonsters genomen. Uit een van de uitslagen bleek dat er een afwijking was in de waterkwaliteit bij de tennisvereniging. De situatie bij de tennisvereniging heeft verder geen relatie met de klachten die vorige week optraden in Chaam.

Bericht aan buurt

Dinsdag 23 april, 15.30 uur

Is het bekend wat het bruine water was?
Alles wijst erop dat er grondwater van een particuliere pomp in het drinkwaternet terecht is gekomen. Dit grondwater was niet geschikt om te drinken of voor douchen en in bad gaan. Het grondwater had wel een volledig natuurlijke samenstelling.  

Is het bekend hoe het grondwater in het drinkwater kwam?
Het is nog niet bekend waar en hoe het grondwater in het leidingnet terecht is gekomen. Elk huis heeft in de watermeter een zogenaamde terugstroombeveiliging, die ervoor zorgt dat er geen water terug het leidingnet in kan stromen. Alle watermeters zijn preventief vervangen en op enkele plaatsen is daarmee de terugstroombeveiliging hersteld.

Wat kan ik zelf doen om ervoor te zorgen dat er geen problemen ontstaan met het drinkwater? 
Bij installatie van ontharders of van eigen grondwaterputten wordt soms de terugstroombeveiliging weggehaald. Dat kan zorgen voor grote problemen met het drinkwater in de buurt. Bij werk aan de waterinstallaties is het dus heel belangrijk dat die beveiliging aanwezig blijft.

Wat is er aan de hand bij de tennisvereniging en Nieuweweg 2 en 2a? 
Omdat we momenteel op veel plaatsen de waterkwaliteit heel nauwkeurig meten, vallen er ook kleine onregelmatigheden op. Zoals een bacterie in de waterleiding van de tennisvereniging Chaam. Ook bij de aansluitingen van de Nieuweweg 2 en 2a zijn lokaal kleine sporen gevonden van stoffen die niet in het drinkwater thuishoren. Dat wordt nu verder onderzocht.

Hoe gaat het nu verder?
We blijven doorzoeken naar de plaats waar het grondwater in het leidingnet is gekomen. En we monitoren de komende periode voortdurend de kwaliteit van het drinkwater.
 

Alle adressen vrijgegeven

Zaterdag 20 april, 17.45 uur

Vanaf dit moment kunnen alle bewoners weer gewoon water gebruiken. Het advies is om de kranen enkele ogenblikken te laten doorstromen. Het kraanwater is weer geschikt voor consumptie en u kunt er weer mee douchen en in bad gaan. Dit geldt niet voor het drinkwater bij de tennisvereniging, daar blijft het kookadvies gelden. 

Brabant Water blijft het water de komende tijd extra goed in de gaten houden. 

Update

Zaterdag 20 april, 14.15 uur

Uit de laatste metingen blijkt dat er helaas nog geen nieuwe adressen vrijgegeven kunnen worden. Het kraanwater is daar nog niet in orde.

Houd deze pagina in de gaten voor de laatste updates.

Kookadvies bij Tennisvereniging Chaam

Zaterdag 20 april, 13.45 uur

In de omgeving van Chaam worden momenteel veel extra watermonsters genomen. Uit een van de uitslagen blijkt dat er een afwijking is in de waterkwaliteit bij de tennisvereniging. Deze afwijking heeft geen relatie met de klachten die eerder deze week in Chaam optraden.

Wel wordt er preventief een lokaal kookadvies afgegeven bij T.V. Chaam. Het kookadvies houdt in dat het water voor consumptie eerst drie minuten gekookt moet worden. U kunt wel met het water douchen bij de tennisvereniging. Brabant Water zorgt zo spoedig mogelijk voor schoon drinkwater via waterwagens en 5 liter flessen.

Meer adressen vrijgegeven

Vrijdag 19 april, 18.30 uur

Er zijn extra adressen vrijgegeven. De bewoners van deze adressen mogen weer gebruik maken van het drinkwater. Het advies aan deze bewoners is om de kranen enkele ogenblikken te laten doorstromen totdat het water weer helder is. Daarna mogen deze bewoners het kraanwater weer consumeren en ermee douchen en in bad gaan.

Het gaat om de adressen: 

 • Schuttershoefweg 2 t/m 10 en Schuttershoefweg 1a t/m 15
 • Kerkdreef 2 t/m 8 en Kerkdreef 5 t/m 7

Voortdurende monitoring van de waterkwaliteit

Vrijdag 19 april, 17.00 uur

Brabant Water meet de komende dagen voortdurend de waterkwaliteit in het getroffen gebied in Chaam. Iedere dag worden er monsters genomen. Deze watermonsters gaan naar het laboratorium voor een grondige analyse. Daarnaast nemen we dagelijks handmatig monsters af die direct uitslagen geven. Iedere dag worden zo ongeveer 40 tests afgenomen.

Het doel is om te onderzoeken waar de verontreiniging wordt veroorzaakt. De onderzoeken lopen in ieder geval het hele weekend door. 

Geen chemische stoffen in het water

Vrijdag 19 april, 16.30 uur

Uitgebreid labonderzoek laat zien dat er geen vreemde chemische stoffen in het leidingwater hebben gezeten. De afwijking in de waterkwaliteit zijn veroorzaakt door de inmengingen van diep grondwater, met daarin alleen stoffen en besmettingen die daar van nature voorkomen. 
 

Enkele adressen zonder terugstroombeveiliging gevonden

Vrijdag 19 april, 15.45 uur

Bij alle adressen in het gebied zijn de watermeters vervangen. Dit hebben wij gedaan om er zeker van te zijn dat er geen aansluitingen zijn waarbij het water vanuit de particuliere grondwaterinstallaties in het drinkwater terecht kon komen. Bij enkele adressen bleek dat de terugstroombeveiliging niet meer aanwezig was. Dit kwam door de installatie achter de watermeter.

Eerste adressen vrijgegeven

Vrijdag 19 april, 12.30 uur

Brabant Water heeft de stroomrichting van het drinkwater aangepast. Hierdoor kunnen de eerste bewoners weer gebruik maken van het drinkwater. Het advies aan deze bewoners is om de kranen enkele ogenblikken te laten doorstromen totdat het water weer helder is. Daarna mogen deze bewoners het kraanwater weer consumeren en ermee douchen en in bad gaan.

Het gaat om de adressen: Wildertstraat 33 en Wildertstraat 35.

Douchen mogelijk gemaakt

Vrijdag 19 april, 12.15 uur

U kunt vanaf nu douchen bij Voetbalvereniging Chaam. Bekijk daarvoor de website van VV Chaam. We zijn blij dat dit mogelijk is gemaakt door VV Chaam en Gemeente Chaam!

Douchen bij VV Chaam

Bewonersbrief

Donderdag 18 april, 16.45 uur

Er wordt een bewonersbrief uitgedeeld aan alle bewoners.

Bekijk de bewonersbrief hier

Vervanging van uw watermeter

Donderdag 18 april, 16.00 uur

Deze namiddag (donderdag 18 april) komt Brabant Water bij alle woningen in het gebied de watermeter vervangen. Dat is nodig omdat we dan zeker weten dat er geen water vanuit de woningen de waterleiding in stroomt. Het vermoeden is dat dat nu ergens wel het geval is, waardoor het water nu onbruikbaar is voor consumptie voor mensen en dieren, en voor douchen of in bad gaan.

Geen kraanwater consumeren

Woensdag 17 april, 19.00 uur

Nieuwe watermonsters hebben aangetoond dat het kraanwater momenteel niet geschikt is voor consumptie voor mensen en dieren. Rond 20.30 uur (woensdag 17 april) wordt er schoon drinkwater geleverd via tanks.

Het gaat om de volgende adressen in Chaam:

 • Kerkdreef 2 t/m 8 en Kerkdreef 5 t/m 7
 • Wildertstraat 15 t/m 35 en Wildertstraat 6
 • Nieuweweg 2 t/m 8 en Nieuweweg 3
 • Dingemansstraat 1 en Dingemansstraat 2
 • Schuttershoefweg 2 t/m 10 en Schuttershoefweg 1a t/m 15

Houd deze pagina in de gaten voor de laatste updates.

Veelgestelde vragen

Ik heb het water per ongeluk al gedronken. Wat nu?

Meestal merkt u hier niets van. Heel soms komt het voor dat u last krijgt van maag- en darmklachten (buikpijn, diarree). Deze klachten zijn meestal na enkele dagen weer voorbij. Gevoelige groepen, zoals zwangere vrouwen en mensen met een verminderde weerstand, lopen een iets groter risico. Bij aanhoudende klachten adviseren wij u om contact op te nemen met de huisarts.

Eerst was er een kookadvies en nu mag ik het water helemaal niet meer drinken. Hoe komt dat?

We zien een afwijking in de waterkwaliteit die we (nog) niet kunnen verklaren. We hebben te maken met een lichte verontreiniging, maar weten de oorzaak nog niet. Daarom hebben we de voorzorgsmaatregel iets strenger gemaakt. 

Mijn kind/huisdier heeft het water al gedronken. Is dit gevaarlijk voor hun gezondheid?

We verwachten geen acuut gevaar. Mogelijk voelt uw kind of huisdier zich niet lekker vanwege een verkeerde bacterie. 

Wat is bruin water?

We spreken van bruin water als er deeltjes ijzer of mangaan in het leidingnet zijn los gewoeld. Dit geeft het kraanwater een bruine kleur.

Waarom mag ik het water niet meer drinken?

We zien afwijkingen in de waterkwaliteit die we niet kunnen verklaren of duiden. Daarom hebben we deze voorzorgsmaatregel genomen.

Kan ik gewoon douchen of in bad gaan?

Nee, u kunt nu beter niet douchen, vanwege onbekende bacteriën in het water.

Waar kan ik het schone water ophalen?

Er zijn drie waterwagens geplaatst. U kunt ze vinden op Schuttershoefweg 3, Kruising Wildertstraat 15 en Nieuweweg 4. 

Ik woon in Chaam, maar wel buiten het getroffen gebied. Kan ik het kraanwater drinken?

Ja, als u buiten het getroffen gebied woont, kunt u het kraanwater gewoon drinken. Het water kan eventueel wat bruin zijn. Spoel de kraan dan even door totdat het water weer helder is. Dit water is veilig om te consumeren. U mag het water ook gebruiken voor het douchen en in bad gaan.