​Alle op de website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal (handels)namen, logo's en waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij Brabant Water en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Brabant Water.

Vrijwel alle natuurfoto’s op de website zijn gemaakt door Joost Tuithof, adviseur terreinen en ecologie bij Brabant Water.