​Door de website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer. Brabant Water probeert de informatie op de website zo volledig, juist en actueel mogelijk te houden.

Aansprakelijkheid

Brabant Water is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of gebreken op de website, of op websites waarnaar door de website wordt verwezen, behalve wanneer er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Brabant Water. Op eventuele schrijffouten of onjuiste vermeldingen kan geen beroep worden gedaan tegenover Brabant Water.

Brabant Water streeft naar een optimale bereikbaarheid van de website en betrouwbaarheid van haar e-mailverkeer. Brabant Water is niet aansprakelijk voor eventuele onbereikbaarheid van de website en storingen en/of vertragingen in haar e-mailverkeer, behalve wanneer er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Brabant Water.

Brabant Water heeft het recht om de inhoud van deze disclaimer zonder aankondiging te wijzigen.