We gaan met z’n allen steeds meer drinkwater gebruiken. Om ook in de toekomst voldoende drinkwater ter beschikking te hebben, is het belangrijk slim met drinkwater om te gaan. Brabant Water neemt hier haar verantwoordelijkheid in en brengt actief het gebruik van drinkwater terug. In onze eigen bedrijfsvoering, in de waterketen en door bedrijven en consumenten te helpen slim om te gaan met water.

Weet u eigenlijk hoeveel drinkwater u gebruikt?