Hoe kan Brabant Water op lange termijn blijven voldoen aan de leveringsplicht voor voldoende en veilig drinkwater? En minstens zo belangrijk: hoe blijven we verantwoord omgaan om onze omgeving. En zorgen we ervoor dat bodem, natuur, bronnen en drinkwatervoorziening ook in de toekomst met elkaar in balans zijn?

Een robuuste drinkwatervoorziening

Voor de periode 2020 - 2025 heeft Brabant Water een koers met vijf sporen uitgezet:

  1. We zorgen voor robuuste bronnen in een natuurlijk watersysteem
  2. We zorgen voor voldoende drinkwater
  3. We sturen op zo weinig mogelijk gebruik van drinkwater
  4. We versterken onze positie als waterpartner
  5. We denken vooruit

Ook interessant