Kleinschalige snoei bomen Groote Heide


Op 4 en 17 mei vinden kleinschalige snoeiwerkzaamheden plaats langs de hoogspanningsleiding op de Groote Heide in Heeze.

 

Met het oog op de aanwezige natuur wordt eerst zorgvuldig bekeken of er geen nesten van vogels of holtes in de te snoeien bomen aanwezig zijn. De snoei zal met handgereedschap worden uitgevoerd om verstoring zo veel mogelijk te beperken. Alleen de noodzakelijke takken zullen worden gesnoeid.

 

Waarom is de snoei nodig?

Snoeien van bomen langs de hoogspanningsleiding is nodig voor de veiligheid. Wanneer bomen te dicht bij de leidingen groeien kan de spanning overslaan van leiding naar boom, of kan de boom tegen de leiding komen bij storm. De bomen staan inmiddels zo dicht bij de leiding dat snoei zo snel mogelijk nodig is. 

 

Hebt u vragen?

Dan kunt u contact op nemen met onze coördinator terreinen en reststoffen: Joost.Tuithof@brabantwater.nl of op telefoonnummer 073 683 74 18.

Pagina overzicht

Brabant Water