Bij een goede relatie horen duidelijke afspraken en voorwaarden.

Wij hebben deze  vastgelegd in de Algemene voorwaarden drinkwater en de Aansluitvoorwaarden drinkwater:

Inkoopvoorwaarden voor goederen en voor diensten

Per 1 januari 2018 hanteren wij deze standaard inkoopvoorwaarden*:

U kunt onze voorwaarden ook kosteloos opvragen. Neemt u hiervoor contact met ons op. 

*Afhankelijk van het financiële belang of complexiteit van de opdracht kan Brabant Water besluiten maatwerkcontracten te hanteren.  

Voorwaarden en handleiding meetdiensten

Op onze meetdiensten zijn de volgende documenten van toepassing: