De provincie Noord-Brabant en Brabant Water hebben nieuwe afspraken gemaakt over de hoeveelheid grondwater die Brabant Water in de periode 2018-2022 zal onttrekken. Gedeputeerde Johan van den Hout (Natuur, Water en Milieu) en Brabant Water-directeur Guïljo van Nuland hebben daar op 21 februari 2019 hun handtekeningen onder gezet.

Nieuwe afspraken

Grondwateronderzoeken hebben in 2017 aangetoond dat op sommige plekken in de provincie de waterdruk van het diepe grondwater wat afneemt. Het is niet geheel duidelijk wat daarvan de oorzaken zijn, maar niet uitgesloten kan worden dat grondwateronttrekkingen hierbij een rol spelen. De onderzoeksresultaten waren voor de provincie aanleiding om nieuwe afspraken te gaan maken met de partijen die het meeste grondwater gebruiken. Het grondwater in Brabant is van hoge kwaliteit en van grote waarde voor de volksgezondheid, milieu en economie.

Minder is altijd beter

Brabant Water is als drinkwaterleverancier een grote onttrekker van grondwater in Noord- Brabant en het eerste bedrijf waarmee afspraken zijn gemaakt onder het motto "minder is altijd beter’.

Met Brabant Water is voor de periode 2018-2022 een onttrekkingsplafond afgesproken. Brabant Water gaat ook maatregelen nemen om de groei van de (drink)watervraag terug te dringen en met name het laagwaardig gebruik van drinkwater te beperken.

Algemeen Directeur Guïljo van Nuland: "Wij zijn dit nieuwe jaar gestart met een Deltaplan Waterbesparing. Daarbij nemen we alle aspecten onder de loep: onze grote klanten, de huishoudelijke consument en ook ons eigen watergebruik in onze productieprocessen. Minder watergebruik is namelijk altijd beter voor het milieu. Als iedereen in Nederland maar vijf minuten zou douchen, bespaart dat op jaarbasis 1,5 megaton CO2-uitstoot."

Andere waterpartners

De provincie is content met de overeenkomst die met Brabant Water is bereikt. Gedeputeerde Van den Hout: ‘De komende maanden gaan we ook het gesprek aan met grote industriële grondwateronttrekkers in Brabant. In dat licht is het goed om te zien dat Brabant Water proactief samenwerkt in het verminderen van het watergebruik en dat ook in concrete daden demonstreert. Ook gaan we in overleg met de boeren over de beregening uit grondwater en met de waterschappen, die het waterpeil moeten opzetten en het water ook langer moeten vasthouden in het systeem in plaats van dat snel uit te malen.

Ook interessant