Het werk op onze terreinen draait in de eerste plaats om bescherming van de bronnen. Daarbij realiseerden we ons, dat we met een klein beetje extra aandacht en inspanning een positieve bijdrage kunnen leveren aan de balans tussen flora, fauna en drinkwaterbronnen. Waar mogelijk werken we hierin samen met andere natuurbeheerders, overheden en vrijwilligers. 

Het belang van biodiversiteit

De verschillende soorten planten en dieren op aarde houden de natuur in balans. Dat er veel verschillende soorten zijn, is belangrijk voor het evenwicht: samen vormen ze een levende en productieve natuur. Dit noemen we biodiversiteit. Biodiversiteit draagt bij aan schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat.

Aandachtsgebieden

  • Systematische monitoring van onze terreinen;
  • Leefbaarheid drie bijzondere amfibiesoorten in Groote Heide;
  • Herstelbeheer voor zeldzame vlinders;
  • Green Deal intranatuur doelstellingen;
  • Effectenonderzoek van sinusbeheer;
  • Bosomvorming;
  • Hydrologisch herstel;
  • Natuurakkers in waterwingebieden Schijf en Roosendaal.

Een uitgebreide uiteenzetting van deze acties om de biodiversiteit te bevorderen, leest u in ons MVO-verslag 2018. Onder het deel 'We beschermen bron en natuur'.

Staartblauwtjes op De Groote Heide

staartblauwtje Groote Heide

Dankzij de inspanningen van de pachter van onze percelen, ontdekten we een mooie nieuwe aanwinst voor ons gebied. De vlindersoort staartblauwtjes, die hier vliegen en er zich voortplanten. De pachter maait de graslanden maar 1 of 2 keer per jaar, waardoor zij een kruidenrijke samenstelling hebben en deze vlindersoort aantrekken.

Ook interessant