Per 1 januari 2021 wijzigt de prijs voor drinkwater. De drinkwatertarieven van Brabant Water stijgen licht. Voor een gemiddeld huishouden met een gemiddeld gebruik van 113 m³ per jaar stijgt de maandrekening met ongeveer 2%. 

Opbouw drinkwatertarief

In 2021 stijgt de prijs per 1.000 liter drinkwater licht van € 0,88 naar € 0,89 (< 300 m³ per jaar). Dit is inclusief Belasting op Leidingwater (BoL), Provinciale grondwaterheffing en btw. Het vastrecht stijgt van € 73,51 naar € 76,13 per jaar. Met een gemiddeld watergebruik per huishouden van 113 m³ betekent dit op jaarbasis een stijging van 2%.

Betaalbaar maar kostbaar drinkwater

Brabant Water levert op een duurzame manier betrouwbaar en betaalbaar drinkwater aan 2,5 miljoen Brabanders. Betaalbaarheid is belangrijk, zodat iedereen altijd toegang heeft tot drinkwater. Maar ons drinkwater is ook kostbaar. Wij vragen aan alle Brabanders bewuster met drinkwater om te gaan. De komende periode intensiveren we de aandacht hiervoor.   

Ook interessant