Drinkwater wordt op heel veel verschillende normen zeer streng gecontroleerd op kwaliteit zodat er altijd lekker en betrouwbaar water uit de kraan komt. De stof PFAS komt in kleine hoeveelheden voor in bodem, voedsel, lucht en soms ook in het Nederlands drinkwater. Ook in drinkwater kan kleine hoeveelheden PFAS, ver onder de huidige normen, zitten.

Onderzoek RIVM

Het RIVM gaat nu in Nederland onderzoek doen naar de bestaande grenswaarden voor PFAS in o.a. voedsel, bodem, (drink)water en lucht. Dit onderzoek kan leiden tot het advies om maatregelen te treffen, zoals aanscherping van wetgeving en normen. De drinkwatersector vindt de volksgezondheid van het grootste belang en volgt het onderzoek van het RIVM zeer nauwlettend.

Betrouwbaar drinkwater

U kunt gewoon veilig water uit de kraan blijven gebruiken. Uitgangspunt is en blijft dat het drinkwater uit de kraan voor iedereen veilig en gezond is om te drinken, een heel leven lang.

Meer uitgebreide informatie vindt u op de website van de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin).

Veel gestelde vragen

Wat zijn PFAS?

PFAS zijn door de mens gemaakte stoffen, die worden gevonden in de leefomgeving en in dieren en mensen. Van een groot deel PFAS is bekend dat ze ongewenste eigenschappen hebben. Ze kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid. Ze komen in kleine hoeveelheden voor in onder andere de bodem, het oppervlaktewater en bloed van mensen. Dit komt bijvoorbeeld doordat fabrieken ze uitstoten bij productieprocessen waar deze stoffen worden gebruikt. Hierbij kunnen PFAS bijvoorbeeld worden uitgestoten naar de lucht en van daaruit verspreiden naar de bodem en grondwater. PFAS kunnen ook via afvalwater in het oppervlaktewater terecht komen en kunnen zich bijvoorbeeld via rivieren verder verspreiden. Omdat PFAS niet of nauwelijks afbreken in het milieu, is het belangrijk om te voorkomen dat de stoffen in het milieu terecht komen.

Is het drinkwater in Nederland veilig?

Ja, overal in Nederland kunnen consumenten het kraanwater veilig drinken. Het drinkwater in Nederland is overal veilig en zeer streng gecontroleerd. Het RIVM geeft aan dat mensen water uit de kraan kunnen blijven drinken.
De Inspectie Leefomgeving en Transport ziet toe op de kwaliteit van drinkwater in Nederland. De ILT concludeert dat het drinkwater in Nederland in 99,9% van de gevallen aan de huidige kwaliteitseisen, waaronder PFAS, voldoet.