Grondwater

Brabant Water maakt drinkwater van grondwater. Onze bron is het grondwater dat we uit verschillende dieptes in de ondergrond oppompen. Deze bronnen worden beschermd en gezuiverd door de bodem. Het grondwater is van goede kwaliteit. Brabant Water past een duurzame eenvoudige zuiveringstechniek toe om van dit grondwater drinkwater te maken. Het drinkwater dat Brabant Water levert is van uitstekende kwaliteit. 

Wat er niet in zit, hoeft er ook niet uitgehaald te worden

Brabant Water voert actief het principe 'wat er niet in zit, hoeft er ook niet uitgehaald te worden'. Wanneer een stof niet in onze bron, het grondwater zit, dan hoeven wij deze er ook niet uit te zuiveren. Daarom werken wij samen met diverse partners in verschillende projecten, die bewust bodemgebruik stimuleren. Een voorbeeld van zo'n project is Schoon Water voor Brabant.

Monitoring grond- en drinkwater

Wij monitoren onze bronnen en het aanstromende grondwater. Daardoor weten wij in een vroeg stadium of een verontreiniging onze bronnen bedreigt en indoen nodig nemen wij maatregelen. Wij monitoren op verschillende momenten in ons drinkwaterproces: in het aanstromend grondwater, direct bij de bron, tijdens het zuiveringsproces, maar ook bij het transport en zelfs bij de klant thuis. We nemen preventieve maatregelen onder andere door het waterleidingnet regelmatig schoon te spoelen en leidingdelen op tijd te vervangen.

Belasting op drinkwaterprijs

Drinkwater is een gezond en duurzaam product. Het voorziet in de eerste levensbehoefte. Brabant Water is van mening dat dit kwalitatief hoogwaardige product voor iedereen beschikbaar moet zijn tegen zo laag mogelijke kosten. De afgelopen jaren is Brabant Water in staat geweest om het drinkwatertarief te laten dalen door het doorvoeren van efficiëntieverbeteringen.

Toch ondervindt het drinkwatertarief de laatste jaren een opwaartse druk, omdat belastingen worden opgelegd of verhoogd (Bol en btw). Brabant Water is van mening dat de prijs van drinkwater moet worden bepaald door de kostprijs en niet verder verhoogd mag worden door verhoging of introductie van belastingen. 

GenX

GenX is een stof die door industrieën wordt uitgestoten in (oppervlakte) water of lucht. Het drinkwater van Brabant Water bevat geen GenX. De kans dat GenX in het Brabants drinkwater terecht kan komen, is uitermate klein. Het drinkwater van Brabant Water wordt namelijk uitsluitend gemaakt van grondwater. Dit grondwater wordt beschermd door verschillende bodemlagen en wordt gewonnen op verschillende dieptes in de ondergrond. 

Geothermie

Geothermie is een duurzame energievorm die gebruik maakt van water en warmte in ondergrond. De bron van het Brabants drinkwater zit ook in de ondergrond. Wij werken altijd aan een veilige en duurzame bron voor nu en in de toekomst. Geothermie kan in bepaalde gebieden mogelijke risico's veroorzaken voor onze bron. Daarom mag deze vorm van energie niet toegepast worden in waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en/of boringsvrije zones. Gelet op ons maatschappelijke karakter zijn wij wel van mening dat we wel een bijdrage moeten en kunnen leveren aan de vraag naar nieuwe energie, waaronder ook geothermie. Daarom stellen wij onze kennis van de ondergrond beschikbaar en zijn we lid van diverse green deal allianties. 

Vitalisatie waterleidingen

Ons 18.000 kilometer lange leidingnet is gemaakt van diverse materialen. Het soort leiding is vaak afhankelijk van de periode waarin deze gelegd is. Elk materiaal heeft zijn eigen kenmerken en vervangingstermijn. Dit is de basis van ons onderhoudsbeleid. Brabant Water kent een programma voor een toekomstbestendig leidingnet: het Deltaplan Vitalisatie. Ons leidingnet is grotendeels in de jaren vijftig aangelegd. Een vervangingspiek is te verwachten. Door het aantal te vernieuwen leidingen te intensiveren van 150 naar 400 kilometer per jaar, beperken we het aantal storingen en voorkomen we een grote vervangingspiek in de toekomst. Om de maatschappelijke kosten terug te dringen en de overlast voor de klant te beperken, combineren wij onze werkzaamheden zoveel mogelijk met die van gemeenten en van overige nutsbedrijven, zoals Enexis.

Klimaatverandering

Het drinkwatergebruik in Nederland stijgt en tegelijkertijd vindt er een klimaatverandering plaats. Hierin nemen wij onze verantwoordelijkheid. Sinds 2013 zijn we in het bezit van het certificaat "Klimaatneutrale onderneming" . Daarnaast vragen wij voortdurend aandacht voor duurzaam drinkwatergebruik. Aan onze klanten, bedrijven en eigen collega's. Ga slim om met drinkwater en gebruik alleen wat nodig is, het hele jaar door.

Zacht water

Brabant Water maakt drinkwater uitsluitend van grondwater. De hoeveelheid kalk – een mineraal dat van nature in grondwater voorkomt – bepaalt hoe hard dit water is. Nergens in de provincie levert Brabant Water nog hard water (>= 12° DH). De centrale onthardingsinstallaties op onze waterproductiebedrijven zorgen waar nodig voor zachter water. Het zachter maken van drinkwater betekent minder kalkaanslag in badkamers en op huishoudelijke apparaten. Ook zijn er minder schoonmaakmiddelen nodig. Dit is goed voor de portemonnee en beter voor het milieu. Wij houden ons bij het ontharden van drinkwater aan de wet- en regelgeving over drinkwater. De wettelijke norm voor de hardheid van ons water is min. 5,6° DH.