Vorig jaar konden agrariërs in Noord-Brabant deelnemen aan de actie ‘Bezem door de middelenkast’. Maar liefst 1.259 Brabantse agrariërs deden mee en hebben in totaal 36.768 kilogram aan oude en niet meer toegelaten gewasbeschermingsmiddelen opgeruimd. Dat is goed nieuws, want de chemische stoffen hierin vormen een potentieel risico voor de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater. Het grondwater is de bron van ons Brabantse drinkwater en moet daarom goed beschermd worden.

Succesvolle actie

Goede inzamelpunten voor de niet meer te gebruiken gewasbeschermingsmiddelen ontbreken, waardoor ze bij veel agrariërs lang in de kast bleven staan. Met behulp van deze actie konden agrariërs de restanten eenvoudig en gratis afvoeren via de gemeentelijke milieustraten.

CLM coördineerde de actie op verzoek van de Schoon Water partners: provincie Noord-Brabant, de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, Rivierenland en Brabant Water.

Bescherming van het grondwater

Van schoon grondwater kunnen we met weinig energie en tegen lage kosten drinkwater maken. Daarom zetten we ons samen met Schoon Water partners in om de bron te beschermen tegen schadelijke stoffen. Wat er niet in komt, hoeven we er immers ook niet uit te zuiveren.

Ook interessant