Bijen zijn essentieel voor het behoud van flora en fauna. Brabant Water bevordert bewust de biodiversiteit in haar natuurgebieden, wat goed is voor bijen. We hebben ervoor gekozen bij het onderhoud van onze terreinen waar mogelijk een bijdrage aan de natuurwaarden te leveren. Hiervoor werken we nauw samen met boeren, vrijwilligers, imkers en andere natuurbeheerders. Waar logisch steunen we grootschalige initiatieven of sluiten we ons actief aan bij samenwerkingsverbanden.

Waarom extra inzet voor de bij?

Het gaat niet goed met de bij. De helft van de 360 soorten wilde bijen wordt bedreigd in hun voortbestaan. Terwijl bijen essentieel zijn voor het behoud van flora en fauna. Voor voortplanting is bestuiving nodig en daar zorgen bijen en andere bestuivers, zoals zweefvliegen en vlinders, voor. Bijen zijn hierin het belangrijkste, omdat zij de grootste bijdrage leveren. Bestuiving is noodzakelijk voor meer dan 75% van onze voedselgewassen, vooral groenten en fruit, en voor meer dan 85% van de wilde planten in de natuur.

Aansluiting bij landelijke en regionale bijen samenwerkingen

Brabant Water is aangesloten bij de Nationale Bijenstrategie en bij het Bijenlandschap West-Brabant.  Beide samenwerkingsverbanden zetten zich in voor het behouden en groeien van de bijenpopulatie en andere bestuivers. Eerstgenoemde op landelijk gebied en de ander regionaal.

Wilde bijen hebben twee dingen nodig: nestelgelegenheid en voldoende voedselaanbod. Alle ‘bijsluiters’ werken met elkaar aan meer dan 100 initiatieven.

In deze initiatieven zijn drie kernthema’s vastgesteld:

  1. Het bevorderen van de biodiversiteit
  2. Het verbeteren van de wisselwerking tussen landbouw en natuur
  3. Het helpen van imkers om de gezondheid van de honingbij te verbeteren

Dit doet Brabant Water

Aansluiting zoeken bij samenwerkingsverbanden is één, tot actie overgaan is twee. Voor de komende jaren doen wij onderstaande activiteiten voor het behoud en de groei van bijenpopulaties:

  • Brabant Water heeft veel natuur; 1500 hectare. Daar winnen we het drinkwater. In die gebieden bevorderen we gericht de biodiversiteit. We letten daarbij ook op de bijen.
  • We hebben speciale beheertechnieken voor graslanden uitgeprobeerd, die vooral voor insecten belangrijk zijn. Namelijk sinusbeheer. Dit zetten we de komende jaren bij tien van onze gebieden in. De graslanden zien er hierdoor wat ‘rommeliger’ uit dan mensen van ons gewend zijn. Daarom gaan we hier ook actief over communiceren.
  • We zetten de natuurakkers voort in Schijf en Roosendaal. Biodiverse akkers met mogelijkheden voor bestuivers.
  • Ook buiten de gebieden die we zelf beheren gaan we aan de slag. We gaan voorwaarden verbinden aan het pachten van gronden van Brabant Water. We willen onze pachters sturen en stimuleren om de gronden gezond, duurzaam, en in samenhang met onze bron te gebruiken. Dat is goed voor de waterkwaliteit en voor de biodiversiteit.

Wat kunt u zelf doen?

Als bewoner, boer, overheid, wetenschapper, school of bedrijf kunt u zich inzetten voor het bijenlandschap. Samen met het Bijenlandschap. Helpen is makkelijk: zaai bloemen, bouw een bijenhotel, kies een bijvriendelijke supermarkt, vertel het verhaal en ontdek andere manieren waarop u een bijdrage kunt leveren.

Ook interessant

Meer lezen over