In het Jaarverslag leest u over onze behaalde resultaten van het afgelopen bijzondere jaar. Terwijl COVID-19 en extreme droogte de agenda domineerden, moest Brabant Water op de toppen van haar kunnen presteren om 2,5 miljoen klanten en het bedrijfsleven van voldoende en betrouwbaar drinkwater te voorzien. En dat déden we ook. Bovendien zetten we in op een robuuste drinkwatervoorziening voor nu en later, die tegen een stootje kan. 

Lees in het Jaarverslag 2020 hoe we invulling gaven aan onze belofte bewust. natuurlijk. Bescherming van bron en natuur, duurzame waterlevering, goed werkgeverschap en het betrekken van onze klanten en omgeving zijn daarbij belangrijke thema’s. In de Jaarrekening staan onze financiële resultaten over 2020 gepresenteerd.

Bekijk hier het Jaarverslag 2020

Ook interessant