​Op donderdag 19 december sloot Brabant Water zich aan bij het bijenlandschap West Brabant. Samen met elf andere “bijsluiters” werken nu ruim 30 West-Brabantse partners aan het verbeteren van de leefomgeving van bijen en andere bestuivende insecten.

Een meer regionale samenwerking

Eerder dit jaar sloten we ons aan bij de Nationale Bijenstrategie. De stap naar een meer regionale samenwerking voor bijen was daarom een logisch vervolg. In onze waterwingebieden kunnen we een goede bijdrage leveren aan dit netwerk. Bovendien zien we door aansluiting meer kansen voor samenwerking.

Het gaat niet goed met de bij

Bijen zijn essentieel voor het behoud van flora en fauna. Maar het gaat niet goed met de bij. De helft van de 360 soorten wilde bijen wordt bedreigd in hun voortbestaan. Het Bijenlandschap West-Brabant zet zich actief in om het leefgebied van honing- en wilde bijen en andere bestuivers te verbeteren.

Het Bijenlandschap streeft het doel na om een aaneengesloten netwerk van leefgebieden voor bijen en andere bestuivers in West-Brabant te creëren. Zodat er op duurzame wijze, het hele jaar door, voldoende voedsel en nestelgelegenheid is. Deze leefgebieden bevinden zich binnen en buiten de bebouwde kom, in de openbare ruimte, op particulier terrein, bedrijfsterreinen, natuurgebieden en in de agrarische omgeving. Waarbij ze zoveel mogelijk aansluiten op bestaand en te ontwikkelen natuurbeheer.

Ook interessant