Het drinkwater is zeer goed beschermd tegen alle virussen. Inclusief het coronavirus. De belangrijke verspreidingsroutes van coronavirus Covid-19 en andere coronavirussen lopen niet via drinkwater. De kans dat het drinkwater besmet raakt met het coronavirus is dan ook nihil.

Drinkwater van grondwater

Brabant Water maakt drinkwater van grondwater. Dit grondwater is goed beschermd in de bodem tegen alle microbiologische verontreinigingen, inclusief virussen. Ook de strenge hygiëne-voorschriften voor leidingaanleg en -werkzaamheden maakt dat het drinkwater goed beschermd is tegen alle microbiologische verontreinigingen, zoals het coronavirus.

Er is geen relatie tussen het water afkomstig uit een rioolwaterzuivering en het Brabantse drinkwater. Dit zijn twee verschillende waterstromen.

Continuïteit

Wij verwachten geen problemen met de levering en kwaliteit van drinkwater door het coronavirus COVID-19. We hebben een wettelijke leveringsplicht en zijn goed voorbereid. Door automatisering, thuiswerken, noodstroom en voorraden hulpstoffen kunnen we de continuïteit van de drinkwaterlevering garanderen. Het is dus niet nodig een voorraad flessenwater te kopen. We leveren continu veilig en betrouwbaar drinkwater.

We volgen bij het nemen van maatregelen de adviezen van de rijksoverheid.

 

Ook interessant