Afgelopen 11 december was er een informatieavond voor de directe buren van Waterproductiebedrijf Eindhoven. De komende vijf jaar wordt de locatie ingrijpend verbouwd. Reden genoeg om deze directe buren goed te informeren over de plannen. Directe buren zijn woningen, die met de achtertuin direct aan ons terrein grenzen, en enkele organisaties.

Complimenten voor plan

De aanwezigen stelden de informatieavond bijzonder op prijs. Er was genoeg tijd om de achtergronden van de veranderingen in het project te bespreken. Het plan werd enthousiast en met complimenten ontvangen. Met name het ontwerp van het zuiveringsgebouw en de uitgebreide compensatie voor de te kappen bomen werden positief ontvangen.

Bovenstaande afbeelding laat het compensatieplan zien met waterpartijen en nieuwe bomen (gekleurde delen).

Vragen omwonenden

Ook was er voldoende aandacht voor het beantwoorden van vragen van omwonenden. De vragen gingen vooral over de eventuele overlast tijdens de bouw en tijdens de exploitatiefase.

De gestelde vragen:

De huidige zuivering is te ruiken als je langs loopt. Hoe komt dit?
Brabant Water zoekt dit uit. We vermoeden dat de geur ontstaat door de ontgassing van het grondwater. Een proces waarbij niet gewenste gassen uit het grondwater worden gehaald.

Soms is een lage bromtoon te horen bij het pompengebouw. Wat is dat?
De lage bromtoon wordt veroorzaakt door onze noodstroomaggregaten. Die zorgen bij uitval van de elektriciteitsvoorziening, dat we gewoon water kunnen blijven leveren. Het gebruik van deze aggregaten is minimaal.

Zullen de waterpartijen geen muggenoverlast veroorzaken?
Een goede vraag. In het ontwerp zullen we hier rekening mee houden.

De Willem Elschotlaan langs het Pieter van de Hoogenband zwembad is smal en wordt intensief gebruikt. Is dit dan wel een slimme keuze voor de bouwroute?
Dit is inderdaad bekend bij ons, het bouwverkeer zal hiermee rekening moeten houden.

Aandacht voor communicatie

De locatie Eindhoven is bijzonder voor Brabant Water. Het is niet alleen de grootste grondwaterzuivering van Nederland, maar de ligging in een stedelijke omgeving is uniek voor ons. Reden te meer om extra aandacht aan de communicatie met de omgeving te  schenken. Al eerder presenteerden we de plannen in het Trefpunt Groen Eindhoven en in de Klankbordgroep Genneper Parken.

Ook interessant

Meer lezen over