Het Jaarverslag 2021 met de behaalde resultaten van het afgelopen jaar staat online.  

Met 800 medewerkers zorgen we voor voldoende en betrouwbaar drinkwater voor heel Brabant. Die vanzelfsprekendheid van drinkwater staat steeds meer onder druk. Dat vraagt nóg nadrukkelijker iets van Brabant Water. Om in te spelen op de toekomstige uitdagingen moet Brabant Water méér doen dan vooruit gaan. Tegelijkertijd moeten we ook aan de slag met de uitdagingen van morgen. 2021 zien wij als een belangrijk startpunt om gezamenlijk nieuwe paden te verkennen. Kortom, we zijn 'Samen op pad'. 

Urgentie

De watervraag stijgt en het klimaat verandert. Noord-Brabant is droog en het watersysteem van bodem, grondwater en wateren zoals sloten, beken en rivieren vraagt alle aandacht. Vanwege de historie met wateroverlast is ons landschap zo ingericht dat water zo snel mogelijk naar zee wordt afgevoerd. Dat moet anders. Om ook in de (nabije) toekomst voldoende drinkwater te leveren, neemt Brabant Water samen met de waterpartners maatregelen voor een robuust watersysteem. Dat vraagt om innovaties en investeringen.  

Op Pad

Zorgen voor een robuust watersysteem, ingebed in onze omgeving, samen met onze goed gekwalificeerde collega’s zijn en blijven speerpunten binnen Brabant Water. Daarnaast was 2021 een belangrijk startpunt om gezamenlijk nieuwe paden te verkennen. Meebewegen en aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Voorbeelden daarvan zijn het verkennen van aanvullende bronnen voor grondwater, innovaties en verdergaande verduurzaming.

Jaarverslag 2021

Lees in het online Jaarverslag 2021 hoe we invulling geven aan de belofte bewust. natuurlijk. We spreken met samenwerkingspartners over thema’s robuust watersysteem, duurzaam watergebruik, alternatieve bronnen voor drinkwater en innovatie. En de belangrijkste feiten en cijfers op een rij geven beeld van onze prestaties. In de Jaarrekening staan onze financiële resultaten over 2021. 

Jaarverslag Brabant Water - 2021 

Meer lezen over