Onze medewerkers komen dankzij de corona versoepelingen weer bij u thuis. Natuurlijk houden zij nog enkele belangrijke maatregelen in acht om uw gezondheid en die van henzelf te waarborgen.

Onze medewerkers hebben geen gezondheidsklachten en houden zich aan de RIVM richtlijnen. Ze wassen regelmatig hun handen, houden afstand en schudden ze geen handen. Omgekeerd vragen wij ook aan u om ons te helpen. Bij het maken van de afspraak vragen wij u daarom onder andere of er bij u thuis mensen griep- en of verkoudheidsverschijnselen hebben, of in thuisquarantaine zitten. 

In deze folder leest u hier meer over:

Spoel leiding goed door

Als kraanwater langere tijd stilstaat, is het niet meer vers en kan de kwaliteit negatief worden beïnvloed. Zo kan bijvoorbeeld de legionellabacterie, die de veteranenziekte kan veroorzaken, een probleem vormen.

Vragen over stilstaand water

Het water in mijn pand heeft langere tijd stil gestaan in verband met corona. Wat moet ik straks doen om legionella te voorkomen?

Is het water in de leidingen langer dan een week niet gebruikt?  Spoel dan alle leidingen goed door voor gebruik (ongeveer 2 minuten). Spoel ook de toiletten door. 

Wie is verantwoordelijk voor mijn binneninstallatie?

Bij het beheersen van risico’s rond legionella ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaar van de binneninstallatie. Zie voor de te nemen maatregelen en meer informatie over legionellapreventie de website van RIVM.