Door een fout in ons facturatiesysteem zijn er afgelopen week onjuiste jaarrekeningen verstuurd aan (een gedeelte van) de inwoners van de gemeente Heusden. 

Bij deze klanten waren de rekeningen óf niet helemaal compleet óf worden de gegevens van de containerledigingen onjuist weergegeven. Wij betreuren de ontstane situatie en doen er alles aan om dit zo snel mogelijk te herstellen. 

Hoe lossen wij dit op?

Lang niet alle inwoners van de gemeente Heusden hebben een onjuiste jaarrekening ontvangen. Alleen klanten waar bovenstaande situatie van toepassing is, ontvangen in de week van 8 augustus een persoonlijke e-mail of brief. Hierin wordt uiteengezet welke passende oplossing wij voor hen hebben. Zij hoeven verder zelf géén actie te ondernemen. Onze excuses voor het ongemak.
 

Meer lezen over