In Brainport Smart District, de slimste wijk ter wereld in Helmond, komt een circulair watersysteem. Hoe dit circulaire watersysteem er uitziet, staat beschreven in het rapport Water Lab Brainport Smart District. Op maandag 21 september presenteerden we dit aan toekomstige bewoners, geïnteresseerden en bouwbedrijven tijdens een online waterconferentie. We legden uit hoe vrij eenvoudig 40-70% drinkwater bespaard kan worden door het gebruik van regenwater of door hergebruik van water. Bekijk de opname nu terug.

Over het circulaire watersysteem

In plaats van een technisch ontwerp al te maken willen wij samen met de waterketenpartners Waterschap Aa en Maas, Waterschap De Dommel, KWR Water, Provincie Noord-Brabant en Gemeente Helmond u de gelegenheid bieden zelf het systeem te ontwerpen.

Natuurlijk zijn er bepaalde doelen die we willen halen, zoals minimaal 40% minder drinkwatergebruik en maximale infiltratie op de kavel. Ook zijn er randvoorwaarden op het gebied van gezondheid en veiligheid.

Om dit mogelijk te maken is er een menukaart ontwikkeld met maatregelen en technieken die u kunt inzetten om het watersysteem zo duurzaam, innovatief en zo passend mogelijk te maken voor Brainport Smart District.

Opname terugkijken

Tijdens de conferentie lichtten we het circulaire watersysteem toe en gingen we met elkaar in gesprek. Zo geven we samen invulling aan de toekomstige wateropgaven voor circulair watergebruik, klimaatadaptatie, hittestress en biodiversiteit.

Eric van Griensven, manager Klant refereerde in de online conferentie aan de warme en droge zomer en het vele groen in de wijk: "willen we groen hebben, dan moet het watersysteem op orde zijn. Door de opwarming van de bodem wordt water in de leiding steeds warmer. Momenteel zijn we binnen dit thema bezig met twee projecten. Hier halen wij de warmte in de zomer uit ons water en slaan dit op om in de winter woningen mee te verwarmen."

Ook kwam er een kijkersvraag: Hoe kunnen we drinkwater opslaan en wat je kun je hier weer mee doen? Eric legde uit dat je dit kan opvangen en opslaan in buffers (een soort grote regenton). Vervolgens kan je de tuin sproeien met dit water of je wasmachine ermee laten draaien. Kringloop van water; daar moeten we samen naar kijken!"

Bekijk de opname

Ook interessant

Meer lezen over