Het moet een vreemd gezicht zijn geweest voor de mensen in Boxtel. De afgelopen week dreef er een 310 meter lange buis op de Dommel. Vanaf vandaag zit de buis, een vernieuwd deel van de waterleiding, onder de grond en zorgt ervoor dat er meer drinkwater uit de Brabantse bodem naar de Boxtelse huizen stroomt. 

 'De leiding is een onderdeel van het waterleidingnet waarmee het grondwater dat in Haaren wordt opgepompt en gezuiverd als schoon drinkwater naar de mensen thuis in Boxtel wordt gebracht.', vertelt de woordvoerder van Brabant Water Puck Gielen. Een deel van die waterleiding wordt nu vernieuwd door een waterleiding met een grotere diameter zodat er meer water geleverd kan worden aan Boxtel. 'We boren hier op de centimeter nauwkeurig over een afstand van 310 meter onder de Dommel door. Verderop sluiten we deze waterleiding weer aan op de bestaande waterleidingen die naar de huizen lopen.' 

Water uit de kraan

'Je kunt het drinkwaternet beschouwen als een wegennet, zegt Gielen. 'Wat we hier nu aanleggen is een stukje 'snelweg' dat het water van de bron naar de dorpen en steden brengt. Dat heet dan een watertransportnet. In Boxtel zelf ligt een distributienet waarmee we het drinkwater verdelen naar alle huizen. We zorgen ervoor dat het drinkwater tijdens de werkzaamheden aan de transportleiding via een andere weg Boxtel binnen kan. Daardoor blijft er  tijdens deze werkzaamheden gewoon water uit de kraan komen.'

Drinkwater in Brabant

In totaal heeft Brabant meer dan 18.000 kilometer aan waterleidingen liggen om het van nature aanwezige water uit de Brabantse bodem bij de huizen en fabrieken te krijgen. Gielen: 'Dat netwerk van waterleidingen is dus enorm groot, als je het achter elkaar zou leggen, net zo lang als van Brabant tot Venezuela en terug. Brabant Water kijkt constant of er delen moeten worden vernieuwd of dat de transportcapaciteit omhoog moet om te voorzien in de pieken in de watervraag. Uiteindelijk wil toch iedereen schoon en voldoende drinkwater en dat betekent voor Brabant Water voortdurend werk aan de winkel.'

Meer lezen over