Op 1 januari 2022 wordt de prijs van drinkwater verhoogd. Voor een gemiddeld huishouden met een watergebruik van 113 m³ per jaar stijgt de maandrekening met bijna 2%. Om de drinkwatervoorziening klaar te maken voor de toekomst, moet Brabant Water de komende jaren extra investeren.

In 2022 stijgt de prijs per 1.000 liter drinkwater van € 0,89 naar € 0,91 (< 300 m³ per jaar). Dit is inclusief Belasting op Leidingwater (BoL), Provinciale grondwaterheffing en 9% btw. Het vastrecht blijft met € 76,13 hetzelfde als vorig jaar. De verhoging geldt dus enkel voor het variabele tarief. Dit is het bedrag dat stijgt naarmate u meer water gebruikt. Het besparen van én bewuster omgaan met drinkwater loont dit jaar dus meer dan ooit.

Waarom stijgt de drinkwaterprijs?

Brabant Water maakt zich op voor de toekomst. Het klimaat verandert, de bevolking groeit en de vraag naar drinkwater stijgt. We moeten naar verhouding méér doen om de kwaliteit en kwantiteit van het drinkwater te kunnen waarborgen. Voor onze 2,5 miljoen Brabantse inwoners en bedrijven én voor de komende generaties, die net als u recht hebben op voldoende, schoon en duurzaam water. Daarom gaan we het leidingnetwerk optimaliseren en de waterproductiebedrijven vernieuwen. Ook werken we hard aan het robuust maken van onze grondwaterbronnen en onderzoeken we aanvullende alternatieve bronnen zoals rivier- en zeewater. Deze benodigde maatregelen vergen een forse financiële investering die u de komende jaren ook terugziet in verhoogde drinkwatertarieven.

Water besparen

Het uitgangspunt van Brabant Water is dat drinkwater toegankelijk en betaalbaar moet zijn. Maar drinkwater is ook kostbaar. Het legt een lange weg af voor het uit de kraan komt. Daarom vragen we Brabanders om bewust om te gaan met drinkwater en waar mogelijk te besparen. Daar helpen we natuurlijk graag bij. Ontdek onze tips om slimmer om te gaan met water en/of doe de waterbespaarcheck!

Bekijk de volledige tarievenregeling 2022. 

Meer lezen over