Tijdens het zuiveringsproces van grondwater komt spoelwater vrij. Dit schone water werd normaliter afgevoerd. Nu zet Brabant Water in op effectief hergebruik of een andere duurzame inzet. Een belangrijke ontwikkeling, omdat onze zoetwatervoorraad kwetsbaar is en we zuinig moeten omgaan met grondwater. In het waterwingebied in Veghel heeft het spoelwater een bijzondere bestemming gekregen: het voedt nu het 19 hectare grasland van melkveehouder Twan van de Laar.

Ondergronds subirrigatiesysteem

Via een innovatief systeem komt het spoelwater via een 1,5 kilometer lange pijpleiding terecht in een ontvangstput bij de melkveehouder. Daar vandaan wordt het via een subirrigatiesysteem in de grond gebracht. Met dit systeem wordt de bodem van onderaf gevuld met water. Of beter gezegd, hiermee wordt een buffer in de bodem opgebouwd.

Bufferboeren

De voorziening is onderdeel van het project ‘Bufferboeren Veghel’. Een samenwerking tussen Brabant Water, waterschap Aa en Maas en ZLTO samen met een aantal agrarische ondernemers uit Veghel en Erp. Deze partijen werken samen aan een goede bodem en waterhuishouding in dit gebied. Ook met het oog op het veranderende klimaat met meer en langere perioden van droogte.

Innovatief project

Vanuit het Ingenieursbureau Productie van Brabant Water is een projectteam samengesteld om het subirrigatiesysteem te realiseren, onder leiding van senior projectleider Hans Vromans. Samen met zijn team, lokale ondernemers en een adviesbureau zorgden zij voor de uitwerking van het ontwerp en de realisatie. De installatie is 18 mei 2020 in gebruik genomen.

Hans licht toe: “Sindsdien leveren we continu 50 m³ per uur spoelwater aan de percelen van Twan van de Laar. De boer ontvangt overigens alleen het beschikbare spoelwater. We hebben een berekening gemaakt wat hij op jaarbasis gemiddeld ontvangt en dat contractueel vastgelegd. Zo weet hij precies waar hij aan toe is om zijn graslanden te voeden. De verouderde beregeningsinstallatie kan hij in de schuur laten staan”.

Bijschrift foto: plaatsing pompput in de spoelwatervijver bij waterproductiebedrijf Veghel. Het spoelwater wordt hier verzameld en gaat vervolgens naar de ontvangstput bij de melkveehouder.

Bijschrift foto: De ontvangstput bij Twan van de Laar waar het spoelwater binnenkomt.

Eenvoudige werking

“Ik kan het systeem eenvoudig zelf bedienen door een klep open of dicht te zetten”, zegt Twan van de Laar. “Mijn percelen zijn in vier blokken verdeeld, waardoor ik het ene perceel meer water kan geven dan een ander”, als dat nodig is. Hans vult aan: “Is de bodem verzadigd, dan geeft het systeem dit aan en kan dat perceel ‘uit’ worden gezet in de ontvangstput. Zo gebruikt Twan alleen datgene dat nodig is voor zijn land. De melkveehouder loopt op deze manier zo min mogelijk risico bij extreem weer.” “De eigen investering hoop ik binnen een paar jaar te hebben terugverdiend”, aldus Twan.

Dit systeem legt een buffer aan in de bodem. Hans legt uit hoe dit werkt: “Voordat de droge periode aanbreekt, in het vroege voorjaar, kan Twan starten met bufferen van de bodem. Dit duurt zo’n 4-6 weken. Daarna is het zaak die buffer in stand te houden.”

Duurzame inzet

“Normaliter werd het spoelwater op de sloot geloosd en had niemand er iets aan. Afgezien van de waterschappen dan. Nu wordt het op duurzame en verantwoorde wijze gebruikt. Dit soort projecten behoren niet tot onze corebusiness, maar vinden wij absoluut belangrijk. We zetten ons immers in voor een duurzame watervoorziening voor nu, maar ook voor de toekomst. Tenslotte moeten we het allemaal doen met wat de natuur ons geeft”, besluit Hans.
 

Ook interessant

Meer lezen over