Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Het komende kabinet staat voor enorme uitdagingen op het gebied van o.a. de energietransitie, woningopgave, ruimtelijke ordening, stikstof, natuur en klimaat.

De verbindende factor in al deze opgaven is water. Daarom hebben de Unie van Waterschappen en Vewin, de koepelorganisatie van de drinkwaterbedrijven, samen een aanbod ('Water verbindt') geformuleerd richting een nieuw kabinet waarin wij ons (drinkwaterbedrijven en waterschappen) sterk maken voor een watertransitie. Lees hierover meer op de website van Vewin.

Ook interessant

Meer lezen over