Tijdens het zuiveringsproces van grondwater komt spoelwater vrij. Met de inzet van spoelwater terugwin units (STU's) kiest Brabant Water bewust voor het vasthouden en zuiveren van dit spoelwater, waardoor het kostbare grondwater bewaard blijft voor het hoogste doel: drinkwater.

Zandfilters vangen stoffen als ijzer en mangaan af uit grondwater. Om deze filters schoon te spoelen wordt drinkwater gebruikt. Het spoelwater dat hierbij vrijkomt, bevat duurzame en herbruikbare grondstoffen die grotendeels worden teruggewonnen op eigen terrein. Het water dat overblijft zakt tot op heden in de meeste gevallen weer weg in de bodem of wordt afgevoerd richting sloten of de Maas. “Eigenlijk is dat zonde”, stelt adviseur waterkwaliteit en technologie Tim van Dijk, “want het kan prima verder worden gezuiverd voor bijvoorbeeld industriële doeleinden en het bewateren van grasland en akkers. Maar ook voor drinkwater!”

Kostbaar grondwater beter benutten

Met de inzet van spoelwater terugwin units kiezen wij nu bewust voor het vasthouden, zuiveren en hergebruiken van spoelwater. “In onze koers en strategie zijn een excellente drinkwatervoorziening en het streven naar zero waste belangrijke speerpunten”, legt Tim uit. “Daarom richten we onze processen zoveel mogelijk efficiënt, duurzaam, doelmatig en innovatief in. De inzet van STU’s sluit hier precies op aan: het helpt ons om het kostbare grondwater volledig in te zetten voor de drinkwatervoorziening.

 

Positieve aanpak

Eerder kozen we al voor het plaatsen van een aantal STU’s, maar tot nu toe was er geen eenduidig beleid. “Bij nieuwbouw of renovatie was het daardoor steeds opnieuw de vraag of nieuwe STU’s geplaatst moesten worden en wat er zou gebeuren met de bestaande exemplaren”, vertelt Tim. “Ons team heeft zich hard gemaakt om in principe altijd te kiezen voor de inzet van STU’s. Dat betekent een flinke investering, maar zorgt op termijn ook voor een potentiële waterbesparing van 3 miljoen  per jaar.”

Binnenkort worden STU’s geplaatst bij de waterproductiebedrijven in Eindhoven en Tilburg. Oosterhout en Loosbroek komen versneld op het investeringsprogramma, de andere productielocaties worden de komende jaren aangepakt. Tim is trots dat de positieve aanpak is overgenomen in het beleid. “Het is een mooi voorbeeld van kritisch blijven kijken naar je eigen processen”, vindt hij. “De inzet van STU’s is één, maar ook op andere punten blijven we met elkaar nadenken hoe en waar onze processen nog slimmer kunnen. Grondwater is nou eenmaal te kostbaar om in te zetten voor iets anders dan drinkwater. Fantastisch om daar elke dag stappen in te zetten.”

Ook interessant