In het drinkwaterbereidingsproces komt bij het schoonspoelen van onze filters vuilspoelwater vrij. Met de inzet van spoelwaterterugwinunits (STU’s) kiest Brabant Water bewust voor het zuiveren & hergebruiken van vuilspoelwater. Hierdoor wordt waardevol grondwater zo veel mogelijk vastgehouden en benut wordt voor het hoogste doel: drinkwaterbereiding.

Onze filterinstallaties en STU’s vangen stoffen af, zoals ijzer en mangaan. Dit zijn mineralen die van nature opgelost zitten in ons grondwater, maar verwijderd worden voor een betere geur en smaakbeleving. Om deze filters vervolgens schoon te spoelen wordt drinkwater gebruikt. Het spoelwater dat hierbij vrijkomt, bevat duurzame en herbruikbare grondstoffen die grotendeels worden teruggewonnen op eigen terrein of worden afgevoerd voor hergebruik. Het water dat overblijft zakt meestal weer weg in de bodem of wordt afgevoerd richting sloten of de Maas. “Eigenlijk is dat zonde”, stelt senior adviseur waterkwaliteit en technologie Tim van Dijk, “want het kan prima verder worden gezuiverd voor bijvoorbeeld industriële doeleinden en het bewateren van grasland en akkers. Maar ook voor drinkwater!”

Waardevol grondwater beter benutten

Met de inzet van spoelwaterterugwinunits kiezen wij nu bewust voor het vasthouden, zuiveren en hergebruiken van spoelwater. “In onze koers en strategie zijn een excellente drinkwatervoorziening en het streven naar zero waste belangrijke speerpunten”, legt Tim uit. “Daarom richten we onze processen zoveel mogelijk efficiënt, duurzaam, doelmatig en innovatief in. De inzet van STU’s sluit hier precies op aan: het helpt ons om het waardevolle grondwater zo efficiënt mogelijk te benutten voor de drinkwaterbereiding.”
 

Positieve aanpak

Eerder kozen we al voor het plaatsen van een aantal STU’s, maar tot nu toe was er geen eenduidig beleid. “Bij nieuwbouw of renovatie was het daardoor steeds opnieuw de vraag of nieuwe STU’s geplaatst moesten worden en wat er zou gebeuren met de bestaande exemplaren”, vertelt Tim. “Ons team heeft zich hard gemaakt om in principe altijd te kiezen voor de inzet van STU’s. Dat betekent een flinke investering, maar zorgt op termijn ook voor een potentiële waterbesparing van 3 miljoen m³ per jaar.”

Bij de waterproductiebedrijven in Tilburg en Loosbroek worden in 2022 en 2023 STU’s gerealiseerd. De STU’s van Eindhoven en Wouw worden vernieuwd en verbeterd. De andere productielocaties worden de jaren daarna aangepakt. Tim is trots dat de positieve aanpak is overgenomen in het beleid. “Het is een mooi voorbeeld van kritisch blijven kijken naar je eigen processen”, vindt hij. “De inzet van STU’s is één, maar ook op andere punten blijven we met elkaar nadenken hoe en waar onze processen nog slimmer kunnen. Grondwater is nou eenmaal te waardevol om in te zetten voor iets anders dan drinkwater. Fantastisch om daar elke dag stappen in te zetten.”

Ook interessant