Maandag 22 maart 2021 is het Wereld Water Dag. De dag dat wereldwijd het belang van betrouwbaar, veilig en gezond drinkwater onder de aandacht wordt gebracht. Het thema van dit jaar is de waarde van water. En de vraag die daarbij centraal staat is: wat betekent water voor u?

De waarde van water

Water lijkt iets vanzelfsprekends. We drinken het, wassen onze groente ermee, gebruiken het elke dag onder de douche, en ook in veel productieprocessen van bedrijven is water onmisbaar. We staan er amper bij stil hoe bijzonder het is dat we iedere dag schoon, betrouwbaar en lekker drinkwater zo uit de kraan tappen.

Persoonlijke betekenis

Het is daarom goed om op Wereld Water Dag bewust de vraag voor uzelf te beantwoorden wat water voor u betekent. Om betrouwbaar en voldoende water extra te waarderen. Niet overal ter wereld is toegang tot veilig drinkwater namelijk vanzelfsprekend. Hoe water van invloed is op het leven thuis, het welzijn en de omgeving is voor iedereen anders. Maar laten we samen op deze dag stilstaan bij de waarde van ons water.

Ook interessant

Meer lezen over