Brabant Water ontwikkelt in het waterwingebied Prinsenbosch nieuw leefgebied voor de Europese boomkikker.

Wat gaat er gebeuren?

Eerst wordt bos gekapt om ruimte te maken voor struweelranden en een grote nieuwe poel. De struweelranden worden ingericht met struiken zoals braam, waar de boomkikker graag op zont, en als verbinding naar het gebied van Staatsbosbeheer.

De poel bestaat uit twee diepe delen en een ondieper deel. Bij droogte zijn het twee poelen, en bij hoog water is het één grote poel.

Met wie werken we samen?

In dit project werken we samen met Bureau Natuurbalans en Staatsbosbeheer. Het project wordt mede mogelijk gemaakt met leefgebiedensubsidie van de provincie Noord-Brabant.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

De werkzaamheden starten najaar 2019. In de winter worden stobben (boomstronken) gefreesd en gerooid en wordt de poel gegraven. Oplevering van de werkzaamheden is in maart 2020.