Doorlopend voeren studenten inventarisaties voor ons uit in waterwingebied Nuland.

Onderzoeksonderwerpen

Elk jaar onderzoeken studenten allerlei aspecten van het natuurbeheer van Brabant Water. Onderwerpen van de afgelopen jaren waren:

  • Terreingebruik van wilde zwijnen;
  • Monitoring van insecten en planten om natuurontwikkeling te volgen;
  • Kansen- en knelpuntenanalyse van de Groote Heide voor natuurlijke ontwikkeling van het gebied;
  • Diverse soorten inventarisaties;
  • Effect van kalksteen halfverharding op de bodem en natuur.

Met wie werken we samen?

We voeren deze projecten uit samen met de HAS Hogeschool in Den Bosch en de Bosgroep Zuid-Nederland.

Studenten en vrijwilligers gezocht

Wil jij ook inventarisaties doen in Nuland of in één van onze andere waterwingebieden? Of heb je goede ideeën op het gebied van ecologie? Neem dan contact op met Joost Tuithof.

Contact

Ook interessant