Doorlopend voeren studenten inventarisaties voor ons uit in waterwingebied Nuland.

Wat gaat er gebeuren

Elk jaar onderzoeken studenten allerlei aspecten van het natuurbeheer van Brabant Water. Onderwerpen van de afgelopen jaren waren:

  • Terreingebruik van wilde zwijnen;
  • Monitoring van insecten en planten om natuurontwikkeling te volgen;
  • Kansen- en knelpuntenanalyse van de Groote Heide voor natuurlijke ontwikkeling van het gebied;
  • Diverse soorten inventarisaties;
  • Effect van kalksteen halfverharding op de bodem en natuur.

Met wie werken we samen?

We voeren deze projecten uit samen met de HAS Hogeschool in Den Bosch en de Bosgroep Zuid-Nederland.

Ook interessant