Werken aan gezonde en veilige bossen in de waterwingebied Bakelsbos in Helmond.

Wat gaat er gebeuren?

We halen in deze gebieden dode, zieke en gevaarlijke bomen weg en combineren dit met het vrijstellen van waardevolle bomen die we graag behouden.

Zo zorgen we ervoor dat bezoekers veilig door dit gebied kunnen wandelen. Ook voorkomen we zo dat waterwinputten beschadigen door vallende takken of bomen. Of dat belangrijke toegangswegen, die voor onderhoud en calamiteiten altijd bereikbaar moeten zijn, worden belemmerd.

Waarom moeten deze bomen weg?

De afgelopen jaren zijn erg droog geweest. Doordat er voor bomen onvoldoende water ter beschikking is verzwakken of sterven ze. In bosgebied Bakelsbos staan veel douglassparren die meer last krijgen van de droogte. De kronen krijgen eerst steeds minder naalden en vervolgens sterven bij veel bomen de toppen en bovenste delen van de kroon af. Verschillende douglassen redden het uiteindelijk helaas niet.

Werken volgens natuurrichtlijnen

Tijdens de werkzaamheden wordt gewerkt volgens de gedragscode zorgvuldig bosbeheer. In deze gedragscode is vastgesteld hoe bij werkzaamheden om moet worden gaan met de aanwezige flora en fauna. Zo krijgen beschermde flora en fauna elementen een markering, zodat ze zeker behouden blijven.

Veiligheid voorop tijdens het werk

Houd voor de eigen veiligheid ruim voldoende afstand van de machines die worden gebruikt. Ga niet in de draaicirkel of in de baan van de machines staan of lopen. Op de houtstapels mag niet geklommen worden, omdat de stammen dan kunnen gaan rollen.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

In de loop van de winter start de aannemer met de werkzaamheden. Bosgroep Zuid Nederland uit Heeze begeleidt in opdracht van Brabant Water de werkzaamheden. In geval van vragen kunt u met hen contact opnemen via telefoonnummer 040-206 63 60.