Werken aan gezonde en veilige bossen in de waterwingebieden Macharen, Schijndel, Loosbroek en Veghel.

Wat gaat er gebeuren?

We halen in deze gebieden dode, zieke en gevaarlijke bomen weg. Zo zorgen we ervoor dat bezoekers veilig door onze gebieden kunnen wandelen. Ook voorkomen we zo dat waterwinputten beschadigen door vallende takken of bomen. Of dat belangrijke toegangswegen, die voor onderhoud en calamiteiten altijd bereikbaar moeten zijn, worden belemmerd.

Waarom doen we dit?

  • In de waterwingebieden Macharen, Schijndel en Veghel staan veel essen. Door de boomziekte essentaksterfte zijn deze vrijwel allemaal dood of zwaar aangetast.
  • In waterwingebied Loosbroek staan twee percelen fijnspar die zijn doodgegaan door de droogte van de afgelopen jaren en de aantasting van het insect ‘letterzetter’.
  • In Loosbroek staan ook naaldbomen die kampen met problemen, omdat de groeiplaats en bodem niet geschikt is voor deze soorten. Hierdoor sterven bomen af en waaien ze om.

Werken volgens natuurrichtlijnen

Tijdens de werkzaamheden wordt gewerkt volgens de gedragscode zorgvuldig bosbeheer. In deze gedragscode is vastgesteld hoe bij werkzaamheden om moet worden gaan met de aanwezige flora en fauna. Zo krijgen beschermde flora en fauna elementen een markering, zodat ze zeker behouden blijven.

Veiligheid voorop

Houd voor de eigen veiligheid ruim voldoende afstand van de machines die worden gebruikt. Ga niet in de draaicirkel of in de baan van de machines staan of lopen. Op de houtstapels mag niet geklommen worden, omdat de stammen dan kunnen gaan rollen.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

Eind oktober is de aannemer met de werkzaamheden gestart. Bosgroep Zuid Nederland uit Heeze begeleidt in opdracht van Brabant Water de werkzaamheden. In geval van vragen kunt u met hen contact opnemen via telefoonnummer 040-206 63 60.