De Brabantse natuur is de beste bescherming van ons drinkwater. Zo’n 1.600 hectare van onze waterwingebieden bevindt zich in ruim 40 bos- en natuurgebieden. We voelen ons niet alleen verantwoordelijk voor de bescherming van onze bronnen, maar ook om de natuur optimaal te beschermen. Daarom stelden we een Natuurvisie op, die de koers van Brabant Water beschrijft op het gebied van terreinbeheer en de inzet voor de natuur. Zodat we nog meer van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de natuur, die aan ons het water leent.

Onze kijk op de natuur

  • Duurzaam terreinbeheer: bij het onderhoud leveren we een bijdrage aan de natuurwaarden. We zijn gecertificeerd conform de Barometer Duurzaam Terreinbeheer, niveau Goud.
  • Duurzame gronduitgifte: we stellen duurzame voorwaarden aan het gebruik van onze gronden door pachters.
  • Deelname in Schoon Water voor Brabant: we werken samen met diverse partijen aan het verminderen van de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen naar het grond- en oppervlaktewater.
  • Bewustwording wandelaars: we inspireren wandelaars in onze waterwingebieden zuinig om te gaan met de natuur. We maken ze bewust dat zij lopen over het drinkwater van morgen.

Bevorderen biodiversiteit

Met wat extra aandacht en inspanning leveren we een positieve bijdrage aan flora, fauna en drinkwaterbronnen. Zo werken we aan onderzoek en monitoring met betrekking tot duurzaam terreinbeheer.

Verbeteren leefomgeving bij

Bijen zijn essentieel voor het behoud van flora en fauna. Brabant Water bevordert bewust de biodiversiteit in haar natuurgebieden, wat goed is voor bijen. 

Ook interessant