De Brabantse natuur is de beste bescherming van ons drinkwater. Het vindt zijn oorsprong in de beste bronnen, diep in de grond. De veiligheid en kwaliteit van die bronnen staan voorop bij het beheer van onze natuurgebieden. Waar mogelijk, en in samenwerking met anderen, leveren wij hierbij bewust meer inspanningen. Zodat we nog meer van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de natuur, die aan ons het water leent.

Onze kijk op de natuur

Niet voor niks dat zo’n 1.600 hectare van onze waterwingebieden zich bevindt in ruim 40 bos- en natuurgebieden. Brabant Water vindt het belangrijk de natuur optimaal te beschermen door:

  • Duurzaam terreinbeheer: bij het onderhoud leveren we een bijdrage aan de natuurwaarden. We zijn gecertificeerd conform de Barometer Duurzaam Terreinbeheer, niveau Goud.
  • Duurzame gronduitgifte: we stellen duurzame voorwaarden aan het gebruik van onze gronden door pachters.
  • Deelname in Schoon Water voor Brabant: we werken samen met diverse partijen aan het verminderen van de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen naar het grond- en oppervlaktewater.
  • Bewustwording wandelaars: we inspireren wandelaars in onze waterwingebieden zuinig om te gaan met de natuur. We maken ze bewust dat zij lopen over het drinkwater van morgen.

Bevorderen biodiversiteit

salamander

Met wat extra aandacht en inspanning leveren we een positieve bijdrage aan flora, fauna en drinkwaterbronnen. Zo werken we aan onderzoek en monitoring met betrekking tot duurzaam terreinbeheer.

Hoe we biodiversiteit bevorderen

Natuurgebieden en wandelroutes

gezin wandelt in natuur

Duizenden mensen wandelen jaarlijks door onze waterwingebieden. Samen met lokale partijen hebben we verschillende wandelroutes uitgezet.

Natuurgebieden en routes

Bescherming waterwingebieden en bron

Waterput in de natuur

We ontlenen ons water rechtstreeks uit de natuur. Daarom moeten we zuinig zijn op onze bronnen en doen we er alles aan ze te beschermen. 

Bescherming waterwingebieden

Ook interessant