Brabant Water is continu bezig met het maken van drinkwater en met duurzaam ondernemen. Dat zit bij Brabant Water en al haar medewerkers in de genen. We gebruiken immers de belangrijkste natuurlijke grondstof van onze aarde: water. Daarom behandelen we de natuur met respect. Sinds 2013 zijn we klimaatneutraal en sindsdien blijven we stappen zetten. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen we bewust een bijdrage leveren aan een beter milieu. 

Onze ambitie

De certificering voor klimaatneutraal ondernemen daagt ons uit verder te verduurzamen. Daarom zetten we bewust een aantal stappen extra.

We verminderen ons energie verbruik

We verminderen onze CO2-uitstoot

We wekken duurzame energie op

100% hergebruik reststoffen

Brabant Water recyclet alle reststoffen die vrijkomen bij het drinkwater productieproces. Bijna twaalfduizend ton 'afval' (reststoffen) vindt zo jaarlijks zijn weg naar bedrijven die het goed weten te gebruiken. 

  • IJzerhoudend slib: dit is onder meer interessant voor de zwavelbinding in biovergistingsinstallaties, bij de waterzuivering van een leerlooierij en voor een klein deel voor de baksteenindustrie.
  • Kalkhoudend slib: toegepassing als kalkmeststof in de landbouw
  • Kalkpellets: vooral gebruikt bij de isolatie van kruipruimtes onder woningen
  • Filterzand: toepassing binnen de betonindustrie

Kalkkorrels voor tapijtenfabrikant

Hergebruik van kalkkorrels bij tapijten

Samen met AquaMinerals is ook de samenwerking opgezocht met een tapijtenfabrikant. De kalkkorrels die we bij het ontharden van water overhouden, worden verwerkt in de rug van cradle-to-cradle tappijttegels.
 

Ook interessant