Zonder onze bijna 800 mensen geen Brabant Water. Dankzij hun inzet, betrokkenheid en bevlogenheid ervaren onze klanten de beschikbaarheid van kraanwater en uitstekende service als vanzelfsprekend. Ook kan Brabant Water daardoor op een positieve manier invulling geven aan haar maatschappelijke rol. Dat is wat onze mensen drijft. Als werkgever koesteren wij dat door hen een efficiënte, veilige en prettige werkomgeving en volop ruimte voor initiatief en talentontwikkeling te bieden. 

Wendbare organisatie

Brabant Water werkt aan een wendbare organisatie om zo de toekomst te borgen van de vanzelfsprekendheid van ons drinkwater. Dit vraagt van onze medewerkers dat zij de regie nemen over hun eigen inzetbaarheid, nu en in de toekomst.

Daarom hebben de volgende thema’s onze aandacht:

Persoonlijke ontwikkeling:  wij verwachten in toenemende mate van onze medewerkers dat zij zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen functioneren, ontwikkeling en toekomstbestendigheid.

Inzet op talent: medewerkers die hun talent gerichter kunnen inzetten, beleven meer werkplezier en verhogen hun productiviteit en ontwikkeling. 

Aandacht voor opleiding en training: we hechten sterk aan een permanente ontwikkeling van onze medewerkers, daarom ontvangen zij een persoonlijk ontwikkelbudget.

Draag bij aan de maatschappij

Een baan bij Brabant Water betekent bij uitstek een rol van betekenis spelen voor de wereld om ons heen. Dit zit in de kernwaarden van Brabant Water, maar we bieden ook actief mogelijkheden.

Eigen opleidingscentrum

Technische medewerkers water (monteurs, werkvoorbereiders infra) zijn van groot belang voor het drinkwaterproces. Daarom hebben wij als enige drinkwaterbedrijf in Nederland een eigen opleidingscentrum, waarin we erkende opleidingen aanbieden. Een diploma van ons opleidingscentrum is dus echt wat waard.

Ook interessant