Internationale projecten


​​​
Vanuit ons beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) delen wij onze waterkennis en ervaring met waterbedrijven in het buitenland. Dit doen we samen met waterschappen, gemeenten, kennisinstellingen en (water)bedrijven. Onze medewerkers zetten hun kennis en kunde ter plaatse in. Zo leveren we een bijdrage aan Sustainable Development Goal nummer 6  van de Verenigde Naties: "het veilig stellen van beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen".

 

Samenwerking met VEI

Sinds 1 april 2016 bundelen Brabant Water en Vitens Evides International (VEI) hun krachten. VEI zet zich al 10 jaar in om de kennis en kunde van de Nederlandse drinkwaterbedrijven over te brengen aan buitenlandse collega-waterbedrijven. Daarnaast willen we werken aan duurzame ontwikkeling van medewerkers door hen ervaring op te laten doen in het buitenland.

Door de samenwerking kunnen VEI en Brabant Water schaalvoordelen behalen, zoals op het gebied van voorbereiding, werving en de administratieve ondersteuning. Zo kan er meer impact worden bereid in de projecten.

Onze bijdrage aan waterprojecten

De waterprojecten draaien niet alleen om het beschikbaar maken van gezond en veilig drinkwater; ze hebben ook aandacht voor het omgaan met afvalwater en gezond waterbeheer. Onze bijdrage aan de projecten bestaat uit mensen leren hoe ze het beste water kunnen winnen, zuiveren en distribueren. Door kennis en ervaring te delen, blijft onze inzet niet beperkt tot één enkele actie, maar werkt deze door in vele toekomstige keuzes, acties en beslissingen.

Voorbeelden van projecten waaraan wij een bijdrage leveren:

 

Colombia

Brabant Water ondersteunt de lokale waterbedrijven in Colombia met hun vraagstukken vanwege de Nederlandse hulp- en handelsagenda  en samenwerking op watergebied in Colombia. In 2015 heeft Brabant Water twee Water Operating Partnerships (WOP) ondertekend met de bedrijven Aguas del Magdalena en Acuavalle. Concreet betekent dit dat Brabant Watermedewerkers worden uitgezonden voor korte missies, waarin zij met Colombiaanse 'collega's' kennis en expertise delen door bijvoorbeeld on the job training, workshops en gezamenlijk opstellen en ontwikkelen van structuur en processen. Zo werken we gezamenlijk aan het toepassen van grondwater als nieuwe bron voor drinkwater, het terugdringen van Non Revenue Water (NRW) en ondersteuning bij de opzet van een nieuwe bedrijfsstructuur.
In het kader van wederzijdse kennisuitwisseling hebben de Colombianen ook enkele keren een bezoek gebracht aan Nederland om hen te laten zien hoe drink- en afvalwater in Nederland is geregeld. Daarnaast biedt het de gelegenheid om kennis te maken met diverse Nederlandse bedrijven en technologieën die voor hen interessant zijn.
In 2016 heeft Brabant Water een Nederlandse Young Expert geplaatst voor twee jaar bij het drinkwaterbedrijf Aguas del Magdalena in Santa Marta. Hier werkt zij samen met twee Colombiaanse Young Expert aan diverse watervraagstukken. Eén ervan is zorgen voor een drinkwatervoorziening voor alle bewoners van paalwoningen in het La Ciénage Grande. In dit filmpje kun je meer zien over hun werk en uitdagingen in dit project.
 

Do you want to learn more about Brabant Water and our international projects? ​Check our brochure.

Querría leer más de los proyectos internacionales? Mire el folleto.

Recent afgeronde projecten

Macedonië 
In samenwerking met Waterschap Aa en Maas leveren we een bijdrage aan het invoeren van goed en transparant waterbeheer op nationaal en regionaal niveau. Dat doen we binnen het Waterbeheer Partnerschap dat Macedonië en Nederland hebben afgesloten. In samenwerking met de gemeente Bosilovo geven we trainingen, volgens de Kaderrichtlijn Watereisen van de EU, onder meer op het gebied van milieuactieplannen, (afval)waterzuivering en distributie, duurzame energie en educatie.
In juni 2016 is in de gemeente Bosilovo een watertappunt van Join the Pipe geplaatst bij een lokale school waar de kinderen kunnen genieten van schoon drinkwater.

Benin 
Van 2012 tot eind 2015 heeft Brabant Water aan het Orio project gewerkt samen met het nationale waterbedrijf SONEB in Benin via een Water Operating Partnership. We hebben onze collega's ter plaatse ondersteund op het gebied van projectmanagement en het verbeteren van de bedrijfsprocessen. Dit hebben we gedaan door kennis over te dragen en trainingen te geven. Hierbij heeft Brabant Water in 2014 een Nederlandse en Beninse Young Expert ingezet via het YEP Water Programma van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Brabant Water heeft samen met ingenieursbureau Royal HaskoningDHV voor het Orio project de ontwikkelingsfase uitgevoerd en een projectplan ingediend voor het veiligstellen van de watervoorzieningen in Parakou, de grootste stad van Noord-Benin met meer dan 200.000 inwoners.

​Nicaragua
Van eind 2011 tot en met eind 2015 hebben Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, gemeente Tilburg, Waterschap de Dommel, Brabant Water, het waterbedrijf ENACAL en de gemeente Matagalpa samengewerkt aan een duurzamer en meer integraal waterbeheer in de stad en het stroomgebied rondom Matagalpa. Brabant Water heeft door kennisuitwisseling, trainingen en de inzet van een lokale Young Expert (YEP) gewerkt aan de analyse van het drinkwatergebruik, -productie en –distributie. Hierdoor hebben we geholpen met het terugdringen van o.a. lekverliezen, het verbeteren van leveringszekerheid en energiereductie. Als aandenken aan deze waardevolle samenwerking is er een Join the Pipe watertappunt geschonken aan de gemeente van Matagalpa.
Klik hier voor een lokaal gemaakt filmpje ter afsluiting van het project.

Namibië
In Namibië heeft Brabant Water diverse projecten uitgevoerd in de gemeentes Otjiwarongo en Rundu in de periode van 2010 tot eind 2015. Projecten die gericht waren op zowel operationeel als strategisch vlak.
In Otjiwarongo hebben we samen met de medewerkers van de gemeente de bedrijfsprocessen, de lokale (prepaid)watermeters en de exploitatie en het onderhoud van het leidingnet verbeterd. Inmiddels zijn alle medewerkers van het waterbedrijf getraind in het beheer en onderhoud van hun distributienetwerk. Ook hebben ze een training gehad voor het vastleggen van hun netwerk in het Geografisch Informatie Systeem (GIS). Tot slot is een strategisch plan opgeleverd die een voorzet doet voor het mogelijke drinkwatervoorzieningsysteem in 2040.
Daarnaast is Brabant Water een samenwerking aangegaan met de gemeente Rundu in het noorden van Namibië. Hier hebben we ondersteund in het inzicht geven in en het terugdringen van het waterverlies (Non Revenue Water).

Pagina overzicht

Brabant Water