Internationale projecten


​​​
Vanuit ons beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) delen wij onze waterkennis en ervaring met waterbedrijven in het buitenland. Dit doen we samen met waterschappen, gemeenten, kennisinstellingen en (water)bedrijven. Onze medewerkers zetten hun kennis en kunde ter plaatse in. Zo leveren we een bijdrage aan Sustainable Development Goal nummer 6  van de Verenigde Naties: "het veilig stellen van beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen".

Samenwerking met VEI

Sinds 1 april 2016 bundelen Brabant Water en Vitens Evides International (VEI) hun krachten. VEI zet zich al 10 jaar in om de kennis en kunde van de Nederlandse drinkwaterbedrijven over te brengen aan buitenlandse collega-waterbedrijven. Daarnaast willen we werken aan duurzame ontwikkeling van medewerkers door hen ervaring op te laten doen in het buitenland.

Door de samenwerking kunnen VEI en Brabant Water schaalvoordelen behalen, zoals op het gebied van voorbereiding, werving en de administratieve ondersteuning. Zo kan er meer impact worden bereid in de projecten.

Onze bijdrage aan waterprojecten

De waterprojecten draaien niet alleen om het beschikbaar maken van gezond en veilig drinkwater; ze hebben ook aandacht voor het omgaan met afvalwater en gezond waterbeheer. Onze bijdrage aan de projecten bestaat uit mensen leren hoe ze het beste water kunnen winnen, zuiveren en distribueren. Door kennis en ervaring te delen, blijft onze inzet niet beperkt tot één enkele actie, maar werkt deze door in vele toekomstige keuzes, acties en beslissingen.

Pagina overzicht

Brabant Water