Standpunten


Drinkwater uitsluitend van grondwater
Voor het drinkwater in de provincie Brabant wordt voor honderd procent gebruik gemaakt van grondwater. Brabant Water wint dit grondwater uit bronnen diep in de ondergrond. Deze bronnen krijgen een natuurlijke bescherming van de bodem met diverse kleilagen. Eventuele vervuilende stoffen (zoals medicijnresten, gewasbestrijdingsmiddelen, mest) kunnen nauwelijks door deze kleilagen heen en kunnen onze bron, het grondwater, niet bereiken. Het drinkwater is dan ook altijd van uitstekende kwaliteit.

Bewaken van de kwaliteit
Wij monitoren de drinkwaterkwaliteit continu. Dit doen wij tijdens het oppompen en zuiveren van ons drinkwater maar ook bij het transport en zelfs bij u thuis*. Indien nodig nemen wij maatregelen. Preventief doen we dat door het leidingnet regelmatig schoon te spoelen en leidingdelen op tijd te vervangen. Ons 18.000 km lange leidingnet is gemaakt van diverse materialen. Het soort leiding is vaak afhankelijk van de periode waarin deze gelegd is. Elk materiaal heeft zijn eigen kenmerken en vervangingstermijn. Dit is de basis van ons onderhoudsbeleid. 
*steekproefsgewijs

Schaliegas
Schaliegas is een gas dat diep in de ondergrond gewonnen wordt. Brabant Water maakt zich zorgen over de mogelijke risico's van schaliegaswinning voor de drinkwatervoorziening. Het drinkwater in Brabant wordt gemaakt van grondwater en wij beschermen onze bronnen voor nu en in de toekomst. We dragen actief bij aan het in kaart brengen van de risico's van schaliegaswinning. Dit doen wij onder andere door gericht wetenschappelijk onderzoek uit te laten voeren.

Kernafval
De Belgische regering heeft het voornemen om kernafval op te slaan in de boomse klei aan de Nederlandse grens. Ook in Nederland speelt het vraagstuk over het opslaan van kernafval in de ondergrond. Brabant Water maakt zich zorgen over de mogelijke risico's van kernafvalopslag in de ondergrond voor de drinkwatervoorziening. Bij mogelijke lekkages kan het effect hebben op de kwaliteit van het grondwater dat gebruikt wordt voor de productie van drinkwater. 

Pagina overzicht

Brabant Water