Wat is er gedaan om het certificaat te behalen


Om het certificaat te behalen zijn we sinds 2009 actief op verschillende onderdelen
binnen onze certificaat-klimaatneutraal.jpgorganisatie. Er is daarbij gewerkt volgens drie pijlers:
verminderen, verduurzamen en compenseren.

Verminderen
• Verminderen van de uitstoot van CO2 bij de productie van drinkwater, door onder
   meer:
• Realiseren van een zo optimaal mogelijke druk
• Inzet van efficiëntere pompen
• Aanpassing van ons rijgedrag
• Investering in energiezuinige, slimme verlichting
 
Verduurzamen

• Overstappen naar groene energie
• Investering in zonnepanelen
• Duurzaam bouwen en inkopen
• Duurzaam terreinbeheer
  
Compenseren

Het restant van de CO2 uitstoot, die niet te vermijden is, wordt gecompenseerd door via Climate Neutral Group te investeren in een duurzaam waterkrachtproject in China. Door deze investering wordt eenzelfde hoeveelheid CO2 in China gereduceerd als wij produceren.
   
Brabant Water kan water alleen winnen en aanbieden dankzij de natuur. En daarom is het logisch dat we iets terugdoen voor de natuur. En is het vanzelfsprekend dat we daar moeite voor doen. Naast de inspanningen voor klimaatneutrale ondernemen zet Brabant Water zich ook op andere vlakken in.

Pagina overzicht

Brabant Water