Antwoord


Jullie vervangen de waterleiding in mijn straat. Waarom wordt het straatwerk meerdere keren opengemaakt?

Als wij de waterleidingen vervangen, proberen wij de momenten dat u zonder water zit zo kort mogelijk te houden. Dit betekent echter wel dat wij het straatwerk meerdere keren moeten openbreken. Om uw woning zo goed mogelijk bereikbaar te houden, herstellen wij het straatwerk steeds tijdelijk, totdat onze werkzaamheden zijn afgerond.

Hoe werkt dit in de praktijk?
Brabant water legt een nieuwe hoofdwaterleiding naast de oude waterleiding. Daarvoor is het noodzakelijk dat wij de straat openbreken. Daarna leggen wij het straatwerk weer (tijdelijk) dicht. Dit doen wij om de overlast op straat minimaal te houden. De bereikbaarheid naar uw woning blijft op die manier zo optimaal mogelijk.

Na het leggen van de nieuwe hoofdleiding, breken wij het straatwerk nog een keer gedeeltelijk open. Uw huisaansluiting zetten wij vervolgens over op de nieuw gelegde hoofdleiding. Het straatwerk leggen wij daarna weer tijdelijk dicht. Hebben wij alle huisaansluitingen overgezet op de nieuwe leiding? Dan breken wij het straatwerk voor de laatste keer open. Waar mogelijk verwijderen wij de oude waterleiding. Na deze actie herstellen wij het straatwerk definitief.

De gemeente doet een laatste controle op het straatwerk. Mochten hier nog onregelmatigheden uit naar voren komen, dan herstellen wij deze.


Mijn vraag is hiermee beantwoordPagina overzicht

Brabant Water