Bergen op Zoom


Brabant Water werkt ook in Bergen op Zoom aan het lekkerste drinkwater. Voor nu en in de toekomst. Om die reden vervangt Brabant Water vanaf begin 2017 de waterwinputten in waterwingebied Lievensberg en het besloten waterwingebied Mondaf.

Wat merkt u ervan?
De renovatiewerken van waterproductiebedrijf Bergen op Zoom zijn inmiddels afgerond. De winputten van Lievensberg en Mondaf zijn in 2017 vernieuwd en begin 2018 in bedrijf genomen. Tot eind oktober 2018 worden er nog graaf- en herstelwerkzaamheden uitgevoerd.

Flora en Fauna
Brabant Water hecht veel waarde aan de natuur in de waterwingebieden. Om aanwezige fauna zo min mogelijk te verstoren worden er preventieve maatregelen genomen (maaien heide) voor aanvang van de werkzaamheden. Het maaien van de heide zorgt er voor dat de locaties van de nieuwe waterwinputten tijdelijk oninteressant worden voor de aanwezige fauna. Na realisatie van de nieuwe waterwinputten worden er natuurherstelwerkzaamheden uitgevoerd.

Heeft u nog vragen?
Neemt u dan contact op met Eric Eijpelaer, projectleider renovatie. Het mailadres is: eric.eijpelaer@brabantwater.nl.

Pagina overzicht

Brabant Water