Water voor de veehouderij


Brabant Water onderkent het belang van water in de veehouderij en heeft daarom een aanbod dat is afgestemd op veehouders. Zo hebben we speciaal voor veehouders de MKB aansluiting ontwikkeld en geven we regelmatig voorlichtingen en presentaties. Wij delen onze kennis graag met u.

Vier helderheden over water in de veehouderij

Water in de veehouderij is belangrijk.  Melk bestaat voor meer dan 85% uit water. Melkkoeien kunnen niet zonder kwalitatief goed drinkwater. Ook voor varkens is water een belangrijk onderdeel van het menu. Een varken drinkt minimaal twee keer zo veel als hij eet. Wilt u ook geschikt water voor uw vee en uw bedrijfsvoering? We zetten vier helderheden voor u op een rij:

  1. Uw stalinrichting bepaalt de kwaliteit van uw water

De kwaliteit van het water dat uw dieren drinken, is afhankelijk van de waterbron die u gebruikt, maar ook van uw eigen leidingnet. Door slimme keuzes te maken zorgt u dat de kwaliteit van het water ook in de stal op peil blijft.

Lees onze zes tips voor het ontwerpen en aanleggen van (drink)waterinstallaties.

2.   De ideale hardheid van  veedrinkwater is minimaal 4dh

De kwaliteit van uw water heeft forse invloed op uw bedrijfsvoering. Het is bepalend voor het drinkgedrag van de dieren en het heeft invloed op uw waterinstallatie. Zo weten we dat koeien beter drinken naarmate het water schoner is. En dat resulteert weer in een hogere melkproductie.
Ook waterhardheid is een relevante parameter. Veel veehouders ontharden het water. Let er dan op dat het water niet te zacht wordt. De Gezondheidsdienst voor Dieren adviseert een hardheid tussen de 4 en 15° dH voor gezond veedrinkwater. Zachter water kan uw leidingen aantasten en lekkages tot gevolg hebben.

Lees alle aandachtspunten die de Gezondheidsdienst voor Dieren in een gesprek met ons noemt.

Bekijk de waterkwaliteit per woonplaats.

3.   U heeft verschillende mogelijkheden om de waterdruk te verhogen

Veehouders ervaren soms problemen met waterdruk. Een (te) lage waterdruk is vervelend bij de uitvoering van uw werkzaamheden. Herkent u dat? Maak dan eens met analyse om te ontdekken waar het knelpunt zit. Mogelijke oplossingen zijn het vergroten van de watertoevoer, het aanpassen van het leidingnet, de spreiding van uw activiteiten en/of voorraadvorming. 

Lees meer over de oplossingen om de waterdruk te verhogen.

4.   Water van Brabant Water is puur natuur

Voor het drenken van uw vee kunt u gebruik maken van een eigen bron of van leidingwater van uw drinkwaterleverancier. In het zuiden en oosten van Nederland is drinkwater vaak een goede een betaalbare keuze. Bovendien is water van Brabant Water puur natuur en voegen we niets aan het water toe. 

Lees meer over de natuurlijke oorsprong van ons drinkwater.

 

Meer weten over deze onderwerpen?

U kunt zich  aanmelden voor onze nieuwsbrief voor veehouders. Zet in de onderwerpregel 'nieuwsbrief veehouders' en in de mail uw (bedrijfs)naam.

 

Pagina overzicht

Brabant Water