De stafafdelingen maken het voor Brabant Water mogelijk om haar doelen te bereiken. Alles wat we doen, doen we goed. We leveren de beste kwaliteit water en dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten. Efficiënt werken, vooruitkijken en plannen maken voor de toekomst van Brabant Water zijn daarbij van groot belang om optimale prestaties te kunnen blijven leveren.  Wil jij weten wat de bijdrage van onze stafafdelingen is aan het drinkwaterproces?

ICT

De ICT afdeling zorgt voor het beheer en de ontwikkeling van het gehele ICT landschap. Denk hierbij aan applicaties als Mijn Brabant Water (SharePoint), de interne ICT werkplek, het klantinformatiesysteem, SAP en het geografische systeem waarin het leidingnet staat. ICT beschikt over een eigen datacentrum dat we zelf beheren. Ook wordt door ICT de regie over de grote cloudoplossingen verzorgd, wordt de procesautomatisering ondersteund en wordt de doelarchitectuur opgesteld. Daarnaast volgen we de technologische ontwikkelingen en kijken we of deze op een goede manier toepasbaar zijn voor Brabant Water.

Wat drijft ons?

 • Klantgerichtheid
  De interne klant denkt voor zichzelf en wij denken met de klant mee. Empathie en klantdenken helpt om onze collega’s als interne klant beter te kunnen helpen. Maar het belang van Brabant Water staat voorop – ook als het gaat om ‘nee’-zeggen.
 • Samenwerking
  Door gebruik te maken van de scrum methodiek, trekken we samen op met de interne klant. We weten elkaar goed te vinden.
 • Overtuigingskracht en beïnvloeding
  Wij helpen onze collega’s als gebruiker en aanvrager de juiste prioriteit te stellen. Deze meldingen worden in volgorde opgepakt.
 • Initiatief en ondernemerschap
  Meerwaarde zit in het verrassen van de organisatie. Dat kan bijvoorbeeld door kennis van ontwikkelingen in de markt of door suggesties voor verbeteringen.
 • Analytisch vermogen mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
  Wat is de vraag achter de vraag? Waarom willen we dit? Dat zijn de kernvragen van een verandering. Het is essentieel om deze zaken te weten te komen en duidelijk te beschrijven.
 • Energiek
  Een ICT-er legt kwaliteit in de inhoud van zijn werk en straalt dit ook persoonlijk uit. Bij ICT is er aandacht voor de persoonlijke balans van medewerkers en er wordt zorg besteed aan de wijze waarop we communiceren met degenen die een beroep op ons doen.

Bestuurszaken

Op deze afdeling werken we nauw met elkaar samen aan de strategie van de drinkwatervoorziening vanuit verschillende disciplines: omgevingsmanagement, corporate communicatie en juridische zaken.

Onze collega's zijn netwerkpartners voor onze in- en externe stakeholders en hebben verschillende achtergronden. Zo kun je hier werken als strategisch omgevingsmanager, (juridisch) beleidsadviseur en ook als corporate communicatieadviseur of woordvoerder. 

We zijn verantwoordelijk voor het samenbrengen van beleid, strategie, issues en politiek-bestuurlijke onderwerpen die onze drinkwatervoorziening raken. 

Ook zijn we richtinggevend en kaderstellend voor één corporate identity. We zetten de koers uit voor hoe we als bedrijf gekend willen worden en zorgen daarbij voor passende uitingen. 

Facilitaire Services

FS is dagelijks bezig om medewerkers en bezoekers een gastvrije en veilige (kantoor)omgeving te bieden waarin zij optimaal kunnen functioneren. Daarbij staat het denken niet stil, wij zijn steeds op zoek naar mogelijkheden om onze dienstverlening te verbeteren.

Binnen Brabant Water is de afdeling Facilitaire Services (FS) verantwoordelijk voor de gebouwen, de gebouwinstallaties en de totale inrichting van onze kantoorlocaties. Concreet houdt dit in dat FS zorgt voor het (technisch) onderhoud, vervanging/vernieuwing van inrichting en inventaris, interne verhuizingen en kleine (ver)bouwprojecten.
Daarnaast verzorgt FS verschillende diensten, zoals schoonmaak, bedrijfscatering, post- en documentverzorging en vergaderfaciliteiten. Ook het beheer van het eigen bedrijfswagenpark van Brabant Water (ca. 400 voertuigen) is in handen van FS.

FS werkt vanuit de regiegedachte: wij hebben met externe partijen overeenkomsten afgesloten, zodat wij  gebruik kunnen maken van externe expertise en capaciteit tegen een marktconforme prijs. De rol van FS is die van regisseur. Medewerkers van FS beschikken over een gedegen vakinhoudelijke (in het bijzonder technische) kennis, zijn zich bewust van de doelstellingen van onze organisatie en hebben een goed oog en oor voor de behoeften/wensen van medewerkers en bezoekers. Daardoor zijn zij in staat om onze externe partners (leveranciers, dienstverleners e.d.) aan te sturen en te coördineren.

 FS is dagelijks bezig om medewerkers en bezoekers een gastvrije en veilige (kantoor)omgeving te bieden waarin zij optimaal kunnen functioneren. Daarbij staat het denken niet stil, wij zijn steeds op zoek naar mogelijkheden om onze dienstverlening te verbeteren.

Financiële Zaken

Zonder de juiste ondersteuning kan een organisatie als Brabant Water niet schitteren. Het werkveld Financiële en Algemene zaken heeft als doelstelling dat zij ondersteunend zijn aan onze organisatie en onze opdrachtgevers en verantwoordelijk zijn de juiste afhandeling van financiële zaken in het heden en richting de toekomst. Dit werkveld bestaat uit een tweetal teams: het team Financiële Administratie en het team Planning en Control.

Team Financiële Administratie

De collega's van dit team zijn samen verantwoordelijk voor de financiële administratie van onze organisatie. Zij verzorgen de debiteuren- en crediteuren administratie, voeren controles uit in het licht van onze kwartaal, maand- en jaarafsluitingen. Ook houden zij een oogje in het zeil of budgetten niet worden overschreden en hebben zij veel contact met onze klanten, leveranciers en eigen collega's. In het kort zijn zij verantwoordelijk voor onze financiële informatievoorziening en om deze op een juiste wijze te waarborgen voeren zij controles uit. 

Team Planning en Control

Het team Planning en Control is bezig met het opstellen van een algemeen financieel beleid. Zij zijn de adviseurs binnen onze organisatie op het gebied van (toekomstige) ontwikkelingen binnen het financiële werkveld. Omdat zij onze financiële kennisdragers zijn, adviseren zij gevraagd en ongevraagd onze budgethouders en andere afdelingen. Het team houddeel uit van strategische besluitvorming en stellen zij beleidsnotities op. Daarnaast houdt dit team zich ook bezig met de inrichting van onze (financiële) systemen, registraties en monitoring van onze rapportages.
 

HRM

Wij voelen ons als team verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het HR beleid en de HR instrumenten. We willen graag dat je als medewerker energie krijgt van het werk dat je doet en dat je je talenten optimaal kunt benutten. Uitgangspunt voor onze organisatie is dat medewerkers wendbaar zijn en zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun loopbaan.

De afdeling HRM bestaat uit een team van (eigen)wijze HR professionals: adviseurs, specialisten, medewerkers personeelsadministratie en salarisadministratie. Ieder teamlid is de aanjager van enkele HR thema’s. En schakelt desgewenst collega’s in voor het denkproces, de uitvoering etc. Deze verdeling is niet in beton gegoten; als de energie weg is, of de kwaliteiten van een ander passen beter bij het thema, dan ruilen we. 

De adviseurs zijn het eerste aanspreekpunt van de leidinggevenden en eigenaar van de thema’s wervingskracht, duurzame inzetbaarheid en talentmanagement. De specialisten hebben ieder enkele aandachtsgebieden, bijvoorbeeld HRM beleid; arbeidsvoorwaarden, arbeidsverzuim, wetgeving en arbeidsrecht. De administratieve ondersteuning wordt geboden door medewerkers van de personeelsadministratie. Zij verwerken alle mutaties en beantwoorden vragen van medewerkers. De medewerkers van de salarisadministratie zorgen ervoor dat iedere maand de salarissen weer juist en tijdig worden betaald. Samen zijn we verantwoordelijk voor een uitstekende uitvoering van het HRM beleid.

Inkoop

De afdeling Inkoop van Brabant Water is verantwoordelijk voor een inkoopwaarde van jaarlijks ruim € 100 miljoen. Het team bestaat uit ruim 10 FTE. 

De belangrijkste taken van Inkoop zijn het aanbesteden, contracteren en het voeren van contract- en leveranciersmanagement.

De opdrachten die door de afdeling in de markt worden gezet zijn heel divers. Je moet hierbij denken aan technische werken zoals bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige projecten, maar ook  aan diensten en advies op facilitair en personeelsgebied. We zijn ook betrokken bij de leveringen van ICT-licenties en (technische) materialen.

Bij leveranciersmanagement worden marktontwikkelingen gevolgd waarbij mens en milieu niet worden vergeten. Denk hierbij aan de volgende thema’s: circulariteit, klimaatneutraal, milieu, toegang midden- en kleinbedrijf, sociaal ondernemen en veiligheid. Inkoop staat voor het creëren van zoveel mogelijk maatschappelijke waarde door het optimale uit de markt te halen.

Het werk is heel gevarieerd. Je bent vanaf het begin tot eind betrokken bij het hele inkoopproces. Je zorgt ervoor dat bij het ontstaan van een interne behoefte voor een goede inkoopstrategie zodat je de behoefte van de business op de juiste wijze in de markt kunt zetten. Dat kan via een Europese aanbesteding, maar ook via een eenvoudige “gunning uit de hand”.  Na afsluiten van het contract zorg je ervoor dat het betreffende contract ‘fit’ blijft. Bij geschillen over het contract sta je de interne klant met raad en daad bij.

Je bent de schakel tussen de interne klant en externe marktpartijen om te komen tot integraal de beste oplossing van inkoopvraagstukken. Inkoop binnen Brabant Water is volwassen en dat betekent dat de samenwerking met de interne klant binnen Brabant Water professioneel en uiterst soepel verloopt waardoor we samen voor Brabant Water het beste resultaat kunnen boeken. 

We maken gebruik van het contractbeheersysteem Negometrix.