Maar liefst 18.000 km leidingnet ligt in de Noord-Brabantse bodem om alle inwoners te voorzien van drinkwater van uitstekende kwaliteit. In de sector Distributie werken onze medewerkers in verschillende afdelingen aan alles wat komt kijken bij aanleg en onderhoud van de leidingnet, van advies tot onderhoud, van heden tot toekomst.

Infratechniek

Bij Infratechniek werken onze collega’s samen in 3 teams: het projectenteam, Team Beheer en Onderhoud en het Team Kwaliteit.

 • Het projectenteam is verantwoordelijk voor de aanleg van onze leidingen.
 • Het team Beheer en Onderhoud is verantwoordelijk voor de exploitatie van schoon en bereikbaar drinkwater.
 • Het team Kwaliteit waakt elke dag over de kwaliteit van het drinkwater bij onze klanten en draagt zorg voor de kwaliteit van het drinkwater dat door onze leidingen wordt getransporteerd. 

Voordat wij ons drinkwater kunnen transporteren hebben wij een netwerk van leidingen nodig.

 • Het projectenteam zal op basis van een vraagstuk vanuit Brabant Water zelf of op basis van een externe aanvraag een ontwerp maken.
  Wat is het verschil? Een aanvraag vanuit onszelf kan te maken hebben met een wijziging in het ondergrondse leidingnet. Of de vraag kan te maken hebben met het hart van onze organisatie, namelijk een van onze productielocaties. Hier liggen namelijk de slagaders van ons waterbeheer. Een externe aanvraag kan gedaan worden door bijvoorbeeld de provincie. Denk hierbij aan een geplande wegverbreding waarbij aan ons de vraag wordt gesteld hoe wij ons leidingnet hierop kunnen aanpassen.
 • De aanvraag wordt in behandeling genomen en een team van project engineers gaan samen met een tekenaar aan de slag om een perfect ontwerp te maken. Je wordt ook wel een projectstuurder genoemd. Je zult gedurende de gehele looptijd van het project betrokken zijn bij en verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het project. Je bent dus niet alleen uitvoerend, maar je bent ook betrokken bij de ontwerpfase.
  Jouw werkzaamheden zijn zeer divers te noemen en geen dag is hetzelfde! In de ochtend ben je bezig met een lay-out ontwerp af te stemmen met jouw collega-engineers en ’s middags word je op locatie verwacht want de aannemer heeft wat vragen over jouw ontwerp.
 • Uiteindelijk zal na het in gebruik nemen van het eindresultaat, jouw project worden overgedragen aan het betreffende regioteam Beheer en Onderhoud.

Distributie Advies

De afdeling Distributie Advies bestaat uit een team van hoogopgeleide professionals, die continu bezig zijn de drinkwatervoorziening van Brabant Water en zichzelf naar een hoger niveau te tillen.
Vanuit een omgevingsbewuste houding werken de adviseurs om de sector Distributie te verstevigen en toekomstbestendig te maken. Dit beperkt zich niet enkel tot de sector Distributie maar wordt vanuit integraliteit ook buiten de sector aan meegewerkt. Dit doen we door:

 • Het ontwikkelen van kennis op tactisch en strategisch niveau;
 • Het ondersteunen van strategisch beleid.

We zetten voor de sector Distributie de stip op de horizon voor de processen exploitatie, aanleg en waterkwaliteit en daarbij wordt de verandering  geïnitieerd en begeleid.
Ook de kaderstellende taken op het gebied van assetmanagement, waterkwaliteit, SHE-Q en wet- en regelgeving zijn een belangrijk onderdeel van deze afdeling. 

Onze adviseurs hebben een afwisselende en verantwoordelijke rol. Zo bewaken we projecten op de voortgang, kwaliteit, kwantiteit en het kostenniveau. We houden de ontwikkelingen, in het werkveld en rondom onderzoek & innovatie, nauwkeurig in de gaten en anticiperen daar waar nodig is.
De afdeling werkt vanuit het hoofdkantoor in ’s-Hertogenbosch. In samenwerking met de operationele regio’s, andere afdelingen en sectoren zijn we daarom ook veelvuldig op de andere locaties te vinden.

Watervoorziening

Om te waarborgen dat onze klanten te allen tijde voldoende water krijgen (ook zomers als iedereen zijn tuintje sproeit) maakt de afdeling Watervoorziening hydraulische berekeningen. Aan de hand van deze berekeningen maken we verschillende scenario’s zodat we nu maar ook in de toekomst voldoende capaciteit hebben.

Het betreft zowel advisering aan onze collega’s van de sector productie (welke capaciteit moet een pomp hebben of de wat moet de capaciteit van een zuivering zijn?) maar ook aan de collega’s van distributie als we het hebben over de capaciteit van het distributienet (leidingdiameter).  
Onze adviezen zijn zowel voor korte termijn (wat is de te verwachten capaciteit van een brandkraan, wat gebeurt er als we een leidingnet afsluiten, wat gebeurt er bij incidenten of calamiteiten, hoe ontwerpen we een nieuwe woonwijk?),  maar ook voor de lange termijn  (watervoorziening in het jaar 2030-2040).  Dit betekent dat we bij de uitvoering van complexe hydraulische berekeningen rekening moeten houden met in- en externe ontwikkelingen.

Naast hydraulische advisering zorgt de afdeling Watervoorziening ook een rol in het opbouwen en onderhouden van onze Geo Informatie Systemen (GIS).  Niet alleen de ligging van ons 18.000 km leidingnet is van belang (waar ligt die leiding nou precies?), inmiddels gebruiken we het GIS als een bedrijfsbreed informatie systeem ten behoeve van o.a. Asset Management,  onze klantinformatie etc. Juist die informatie wordt steeds belangrijker voor het maken van keuzes en beleidsbeslissingen.

Distributie regio's

Onze monteurs plegen dagelijks onderhoud om de drinkwaterlevering optimaal te verzorgen. Ze maken het leidingnet schoon en vervangen afsluiters en brandkranen. Zij zijn 24 uur per dag paraat om eventuele storingen te verhelpen.
We vervangen verouderde leidingnetten om de levering in de toekomst ook te kunnen blijven garanderen.

De projectleiders van Brabant Water combineren hun werk in de voorbereiding en uitvoering zo veel als mogelijk met andere kabel- en leidingbeheerders en gemeenten om de overlast voor onze klanten te minimaliseren.  
Om de kwaliteit te bewaken nemen we dagelijks watermonsters bij onze klanten. Bij wateronderbrekingen verzorgen we alternatieve waterleveringen zodat toch water beschikbaar is ter plaatse.

Vitalisatie Infra

De afdeling Vitalisatie Infra is een dynamische afdeling binnen de sector Distributie. Een leuke afdeling waar collega's met veel plezier werken:

Waarom?

 • We werken samen met alle sectoren en afdelingen.
 • Geen dag is hetzelfde!
 • Ruimte om het eigen werk te plannen en creëren #vrijheid
 • Het is een enthousiast team
 • We dragen bij aan procesverbetering
 • Onze leidinggevende geeft ons vertrouwen
 • We hebben contact met aannemers in het veld
 • We vernieuwen en innoveren continu