Onze medewerkers van Bedrijfsvoering, Onderhoud, Productieadvies en Ingenieursbureau verzorgen de winning en zuivering van grond- en oppervlaktewater en de productie van drink- en industriewater. 
Daarnaast huren we specialisten en wanneer nodig aanvullende capaciteit in vanuit advies- en ingenieursbureaus. Voor het uitvoerende werk huren we een grote variëteit aan aannemers in zoals voor het bouwen en onderhouden van gebouwen en installaties.

Bedrijfsvoering

De medewerkers van de afdeling Bedrijfsvoering waken elke dag over de kwantiteit/ kwaliteit van het drinkwater en beheren de installaties, voeren optimalisatie door en verhelpen storingen. Niet alleen overdag, maar ook ’s nachts. Want water moet verkrijgbaar zijn, 24 uur per dag! 
Zij zijn het aanspreekpunt voor alle collega's en voor aannemers die onderhoud aan gebouwen, terreinen en installatie(delen) verrichten.

Onderhoud

De afdeling onderhoud is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de installaties door middel van preventief en correctief onderhoud en schoonmaak van alle productielocaties en -installaties (inclusief opjagers, aanjagers, watertorens etc.).  Deze verantwoordelijkheid geldt zowel voor het maken van het beleid als voor de coördinatie en uitvoering van werkzaamheden. Daarnaast verzorgt de afdeling het beheer en onderhoud van alle terreinen van Brabant Water en is de afdeling verantwoordelijk voor het afvoeren van de geproduceerde reststoffen. Duurzaamheid en innovatie zijn leidende principes bij het formuleren van beleid aangaande onderhoud en terreinbeheer. Voor al de uit te voeren werkzaamheden is uniformiteit het uitgangspunt. Ook het databeheer, status van assets, technisch installatiedossier en het asbuilt houden van het tekeningen archief is de verantwoording van afdeling onderhoud.

Wie werken bij afdeling onderhoud? 

  • Medewerkers uitvoering, zoals onderhoudsmedewerkers en monteurs (werktuigbouw en elektrotechniek).
  • Specialisten (werktuigbouw, elektrotechniek, bouwkunde)
  • Medewerkers Asset managemen (asset care planners, maintenance engineers)
  • Specialisten op gebied van scada, beveiliging, procesautomatisering, PLC en instrumentatie, maar ook op gebied van bouwkundige ontwikkelingen, NEN 3140 (installatie verantwoordelijk) en beheer technische documentatie.

Productie Advies

Brabant Water is elke dag hard bezig om alle klanten van drinkwater te voorzien. Dat willen we ook in de toekomst blijven doen. Er zijn echter vele ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben voor onze drinkwatervoorziening.
Veranderingen van de kwaliteit van onze bronnen, klimaatverandering, technologische vernieuwingen, nieuwe wet- en regelgeving  en veranderingen van inzicht over risico’s en veiligheid. Hoe zorgen we er voor dat we ook in de toekomst voldoende en betrouwbaar drinkwater kunnen leveren?

De afdeling Productie Advies bestaat uit adviseurs die zich bezig houden met assetmanagement, geo- en ecohydrologie, terreinbeheer, procestechnologie, waterkwaliteit, veiligheid en beveiliging. Zij monitoren de vele interne en externe ontwikkelingen, doen onderzoek, vertalen deze naar adviezen en beleid voor Brabant Water en zorgen voor de implementatie. Dit doen zij in contact met de vele interne en externe betrokkenen.
Hiermee zorgen zij er voor dat we niet alleen vandaag maar ook in de toekomst al onze klanten van voldoende en betrouwbaar drinkwater voorzien.

Ingenieursbureau

Het Ingenieursbureau is een interne leverancier van ontwerpen, aanbestedingsdocumenten en uitvoerbegeleiding van projecten. Wij bereiden de projecten voor die leiden tot renovaties en nieuwbouw van gebouwen, installaties en besturingssystemen voor de sector Productie.
Vanuit drie gespecialiseerde secties: projectmanagement, engineering van Gebouwen en Installaties en engineering van Elektrotechniek en Procesautomatisering. Met de eindgebruikers van onze ontwerpen, collega’s van de afdelingen Bedrijfsvoering en Onderhoud optimaliseren wij onze technische standaarden en spelen wij in op innovaties. De jaarlijkse omzet bedraagt ongeveer 25 miljoen euro.