Opleiding en ontwikkeling

Een snel veranderende maatschappij vraagt om een wendbaar bedrijf, met medewerkers die ontwikkelingsgericht en veranderingsbereid zijn. Die flexibel zijn in houding en gedrag en die in hun doen en laten een groot verantwoordelijkheidsbesef laten zien, zeker ook waar het gaat om hun eigen inzetbaarheid.